Theresialyceum

Naam school: Theresia lyceum
Adres: Prof. Cobbenhagenlaan 5, 5037 DA
Plaats: Tilburg
Telefoonnummer: 013-4673738
Contact persoon: mw. E.J.C.M. den Braven-Bergmans
Website: http://www.theresialyceum.nl
E-mail: info@theresialyceum.nl
Aantal leerlingen: 1276
Aantal brugklassen: 8
Gemiddelde groepsgrootte brugklas: 27

Het Theresialyceum is een school voor havo, atheneum en gymnasium. De school kent een verlengde brugperiode waarbij de leerlingen pas in de derde klas hoeven te kiezen voor havo of vwo. Een enthousiast team stimuleert de leerlingen hun talenten te ontplooien en te ontwikkelen. De school biedt dan ook een breed vakkenpakket en een uitgebreid buitenlesprogramma aan waarin een grote rol voor talentontwikkeling en cultuureducatie is weggelegd. 

Sinds 2008 draagt de school het predicaat BegaafdheidsProfielSchool (BPS) en sinds 2009 ook het predicaat CultuurProfielSchool (CPS). Op www.scholenopdekaart.nl  staat uitgebreide informatie over onder andere de leerling- en oudertevredenheid, de resultaten en het beleid. Niet alleen het onderwijsconcept staat als een huis, dat geldt zeker ook voor het gebouw. We geven sinds 5 jaar les in veelal vergrote, gemoderniseerde, goed geventileerde lokalen. Tijdens hun pauzes kunnen leerlingen gebruik maken van een ruime, sfeervolle overblijfruimte.
Vanaf klas 1 werken de leerlingen met laptops en boeken.

De onderbouw
Onze school onderscheidt zich door een verlengde brugperiode. Hierdoor krijgen leerlingen ruim de tijd om hun talenten te ontwikkelen en hun interesses te ontdekken. Uiterlijk in het derde leerjaar maken de leerlingen de keuze voor havo of vwo. Mocht in brugklas 1 of brugklas 2 die havo-keuze al duidelijk zijn, dan bestaat de mogelijkheid om te kiezen voor 2 havo of 3 havo.

Er is veel maatwerk in de brugperiode: na elke periode (4x per jaar) kunnen leerlingen een keuze maken uit het VVV-programma (Versterking, Verbetering, Verdieping). Versterking is gericht op algemene vaardigheden (taal/rekenen). Verbetering is gericht op het bieden van vakinhoudelijke hulp aan leerlingen die dat nodig hebben. De leerlingen bereiden zich daarmee voor op de gekozen herkansingen. In de Verdiepingsmodules bieden we bijzondere lessen aan. In brugklas 1 zijn dat momenteel Chinees, 3D-printen, debat, drama, First Lego League, techniek, scheikundeproefjes en studievaardigheden. Het VVV-programma wordt in de bovenbouw voortgezet.

Leerlingbegeleiding
Wij vinden het erg belangrijk dat onze leerlingen gekend, herkend en erkend worden. Elke klas heeft zijn eigen mentor. De mentor is voor de leerlingen het vertrouwde gezicht bij wie ze met alles terecht kunnen. De docent met deze speciale opdracht is het eerste aanspreekpunt voor onze leerlingen en hun ouders. Iedere week is er een ingeroosterd mentoruur (in de eerste periode zijn er zelfs 2 mentoruren ingeroosterd) waarin de mentor samen met de leerlingen praat over resultaten, leren-leren, de sfeer in de klas, excursies enz. 

Om de overgang van het Primair Onderwijs naar het Voortgezet Onderwijs (PO-VO) voor een aantal leerlingen minder stressvol te laten verlopen, hebben we op het Theresialyceum een ‘overstapcoach’. Deze overstapcoach is een docent van het Theresialyceum die de door de leerkrachten van groep 8 geselecteerde leerling(en) na toelating (nog in groep 8) tot de herfstvakantie (klas 1 Theresialyceum) individueel en/of in kleine groepjes ondersteunt. Dit om ervoor te zorgen dat deze leerlingen een soepele(re) overgang ervaren naar onze school. 

Voor meer specialistische hulp is er het ondersteunings-team waarin de ondersteuningscoördinatoren van de school, de schoolmaatschapppelijk  werker (SMW), een medewerker van de GGD en 2 counselors (docenten met een speciale taak) zitting hebben.