Theresialyceum

Naam school: Theresia lyceum
Adres: Prof. Cobbenhagenlaan 5, 5037 DA
Plaats: Tilburg
Telefoonnummer: 013-4673738
Contact persoon: mw. E.J.C.M. den Braven-Bergmans
Website: http://www.theresialyceum.nl
E-mail: info@theresialyceum.nl
Aantal leerlingen: 1329
Aantal brugklassen: 7
Gemiddelde groepsgrootte brugklas: 28

Het Theresialyceum is een school voor havo, atheneum en gymnasium. De school kent een verlengde brugperiode waarbij de leerlingen pas in de derde klas hoeven te kiezen voor havo of vwo. Een enthousiast team stimuleert de leerlingen hun talenten te ontplooien en te ontwikkelen De school biedt dan ook een breed vakkenpakket en een uitgebreid buitenlesprogramma, waarin een grote rol voor talentontwikkeling en cultuureducatie is weggelegd. Al ruim tien jaar vervult de school een voortrekkersrol in Nederland met het zogenaamde Traject Op Maat (TOM) programma, waarin hoogbegaafde leerlingen een extra uitdaging krijgen op hun eigen niveau. Sinds 2008 draagt de school het predicaat BegaafdheidsProfielSchool (BPS) en sinds 2009 ook het predicaat CultuurProfielSchool (CPS). Op www.scholenopdekaart.nl staat uitgebreide informatie over onder andere leerling- en oudertevredenheid, resultaten en beleid. 

Niet alleen het onderwijsconcept staat als een huis, dat geldt ook voor het schoolgebouw. We beschikken over grote moderne lokalen. Tijdens hun pauzes kunnen leerlingen gebruik maken van een ruime sfeervolle overblijfruimte en we hebben een uitstekende gymnastiekaccommodatie.

Onze leerlingen werken met laptops én boeken.

De onderbouw
Onze school onderscheidt zich door een verlengde brugperiode. Hierdoor krijgen leerlingen ruim de tijd om hun talenten te ontwikkelen en interesses te ontdekken. Uiterlijk in het derde leerjaar maken de leerlingen een weloverwogen keuze voor havo of vwo. Mocht in brugklas 1 of brugklas 2 die havo-keuze al duidelijk zijn, dan bestaat wel de mogelijkheid om te kiezen voor een 2havo-klas of 3havo-klas.

Er is veel maatwerk in de brugperiode: na elke periode (4x per jaar) kunnen leerlingen een keuze maken uit het VVV-programma (Versterking, Verbetering, Verdieping). Versterking is gericht op algemene vaardigheden (taal/rekenen). Verbetering is gericht op het bieden van vakinhoudelijke hulp aan leerlingen die dat nodig hebben. De leerlingen bereiden zich daarmee voor op gekozen herkansingen. In de Verdiepingsmodules bieden we bijzondere lessen aan. In brugklas 1 zijn dat o.a. Chinese taal en cultuur, Inleiding in klassieke taal en cultuur, 3D-printen, drama en cryptologie. Het VVV-programma wordt in de bovenbouw voortgezet.

Leerlingbegeleiding
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen gekend, herkend en erkend worden op school, daarom starten leerlingen ieder jaar in een nieuw samengestelde klas met een eigen mentor. De mentor is voor de leerlingen het vertrouwde gezicht, bij wie ze met alles wat hen bezighoudt terecht kunnen. Deze speciale docent is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en hun ouders. Iedere week is er een ingeroosterd mentoruur waarin de mentor samen met de leerlingen praat over resultaten, over leren-leren, de sfeer in de klas, excursies enzovoort. 

Als er meer zorg nodig is, is er het Ondersteuningsteam. Dit bestaat uit ondersteuningscoördinatoren, counselors, een schoolmaatschappelijk werker en een medewerker van de GGD.