Theresialyceum

Naam school: Theresia lyceum
Adres: Prof. Cobbenhagenlaan 5, 5037 DA
Plaats: Tilburg
Telefoonnummer: 013-4673738
Contact persoon: Mevrouw Nina de Veer
Website: http://www.theresialyceum.nl
E-mail: info@theresialyceum.nl
Aantal leerlingen: 1276
Aantal brugklassen: 8
Gemiddelde groepsgrootte brugklas: 25

Het Theresialyceum is een school voor havo, atheneum en gymnasium. Bij ons op school krijg je de tijd om te kiezen. We hebben namelijk een driejarige brugperiode. Zo kunnen leerlingen de tijd nemen om hun talenten te ontplooien en ontwikkelen. Deze driejarige brugperiode zorgt voor talentontwikkeling, een bewustere keuze voor havo of vwo en voor een grote sociale cohesie.  

Als BegaafdheidsProfielSchool (BPS) bieden we hoogbegaafde leerlingen een  programma (TOM) waarbij zij denklessen volgen, coaching krijgen en werken aan niet lesgebonden projecten. 

Toelatingscriteria
Conform de door alle middelbare scholen in Tilburg gemaakte afspraken moet de leerling een positief advies van de basisschool hebben. Voor het Theresialyceum is dat minimaal een havo-advies. 
Op onze school wordt niet geloot.

De onderbouw
Onze school onderscheidt zich door een driejarige brug-periode. Ons enthousiaste team stimuleert de leerlingen het beste uit zichzelf te halen. In de lessen wordt er gedifferentieerd, zodat iedereen op niveau werkt.

Daarnaast kunnen er extra vakken en modules gekozen worden voor extra uitdaging, of horizonverbreding. Hierbij kun je denken aan Latijn en Grieks (gymnasium) en bijvoorbeeld de modules 3D-printen, theater en debat. Het vak techniek is een standaard vak in de onderbouw op onze school. 

Daarnaast bieden wij (vak-)begeleiding voor leerlingen die een steuntje in de rug nodig hebben. Het is mogelijk om binnen het rooster een extra vak of module te volgen als ook vakbegeleiding te krijgen. 

Leerlingbegeleiding
Wij vinden het erg belangrijk dat onze leerlingen gezien en gehoord worden en dus thuis op Theresia zijn. Elke klas heeft zijn eigen mentor. De mentor is het vertrouwde gezicht bij wie ze met alles terecht kunnen. De docent met deze speciale opdracht is het eerste aanspreekpunt voor onze leerlingen en hun ouders. Iedere week is er een ingeroosterd mentoruur (in de eerste periode zijn er zelfs twee mentoruren ingeroosterd) waarin de mentor samen met de leerlingen praat over leren-leren, de sfeer in de klas, excursies etc.

Om de overgang van het Primair Onderwijs naar het Voortgezet Onderwijs (PO-VO) voor een aantal leerlingen minder stressvol te laten verlopen, hebben we op het Theresialyceum een ‘overstapcoach’. Deze overstapcoach is een docent van het Theresialyceum die de door de leerkrachten van groep 8 geselecteerde leerling(en) na toelating (nog in groep 8) tot de herfstvakantie (klas 1 Theresialyceum) individueel en/of in kleine groepjes ondersteunt. Dit om ervoor te zorgen dat deze leerlingen een soepele(re) overgang ervaren naar onze school. 

Voor meer specialistische hulp is er het ondersteuningsteam waarin de ondersteuningscoördinatoren van de school, de schoolmaatschapppelijk  werker (SMW), een medewerker van de GGD en 2 counselors (docenten met een speciale taak) zitting hebben.