2College Cobbenhagenmavo

Naam school: 2College Cobbenhagenmavo
Locatie: Cobbenhagenmavo
Adres: Jac van Vollenhovenstraat 260, 5012 AD
Plaats: Tilburg
Telefoonnummer: 0880 232 550
Contact persoon: Dhr. Niek de Cock
Website: http://www.2college.nl/cobbenhagenmavo
E-mail: cobbenhagenmavo@2college.nl
Aantal leerlingen: 280
Aantal brugklassen: 3
Gemiddelde groepsgrootte brugklas: 21

Iedereen is verschillend, heeft zijn eigen talenten en heeft zijn eigen manier van leren. Op de Cobbenhagenmavo spelen wij hierop in. Je mag jezelf zijn en worden, samen met anderen. Dat betekent dat ons onderwijs gevarieerd is en waar nodig extra zorg op maat kan leveren.

Je leert bij ons niet alleen uit een boek, maar je leert ook door te doen. Op deze manier krijg je de kans je zo breed mogelijk te ontwikkelen. Op onze school bereiden we je zo goed mogelijk voor op een toekomst in onze maatschappij en daar hoort een vmbo-t diploma bij. Je krijg zo een optimale voorbereiding om verder te studeren op de havo of het mbo.

Op onze mavo doe je examen in 7 vakken. Door de samenwerking met het Cobbenhagenlyceum (letterlijk met een glazen brug aan ons gekoppeld), is overstappen naar de havo (na klas 1 of klas 4) een goede mogelijkheid. Veel leerlingen hebben dat in het verleden gedaan en die kansen bieden we ook in de toekomst.

We werken op onze school niet met leergebieden, maar met de vakken, zoals ze bij het examen worden bevraagd. “Traditioneel in een modern jasje”. Alle leerlingen volgen naast de normale lessen onze zogenaamde JOT-lessen (Je Ontdekt Talent). Deze lessen zijn heel afwisselend en je gaat dan ontdekken waar je nog meer goed in bent. Dat helpt je jezelf te leren kennen, zodat je op een goede manier een verantwoorde beroepskeuze kunt maken, voor een succesvol verloop van je studie op het mbo of op 4 havo van het lyceum.

Dat je bij ons niet alleen uit de boeken leert, wordt onder meer duidelijk door de belangrijke plaats die de vakken beeldende vorming, techniek, ICT en mediawijsheid in de school innemen. En aan de lokalen die ingericht zijn met moderne ICT-middelen. Er wordt meer dan gemiddeld de mogelijkheid geboden om te sporten en te bewegen. Cobbenhagen Sport zorgt voor extra mogelijkheden en in de pauzes en na schooltijd kun je volop straatvoetballen, basketballen, tafeltennissen enz. We hebben LO2 als examenvak.

Onze school is klein (de kleinste van Tilburg!), kleurrijk en biedt kansen voor iedereen, die volgens de aannamecriteria de goede gegevens heeft. Dat betekent dat je in ieder geval een vmbo-gt-advies van je basisschool moet hebben. Daarnaast vinden we dat je aan alle activiteiten, die op onze school plaatsvinden, deel moet nemen. We gaan er wel van uit dat je de geboden kansen grijpt. Op onze school kent iedereen elkaar en daardoor kunnen we steeds op maat aansluiten bij jouw behoefte.

De onderbouw
Op onze mavo hebben we een éénjarige brugperiode: mavo/havo. Een aantal kinderen gaat na dat jaar naar klas 2 van het Cobbenhagenlyceum om daar een havo- of vwo-diploma te gaan halen. Dat is het unieke in de samenwerking tussen de mavo en het lyceum van het Cobbenhagen.
De samenwerking in de driehoek ouder-kind-school vinden we erg belangrijk. Ook de wijk en samenwerken met de basisscholen horen daarbij. Alleen dan kunnen er de beste resultaten gehaald worden. Onze mavo heeft al jaren goede examenuitslagen. Doubleren proberen we zoveel mogelijk te voorkomen.

Leerlingbegeleiding
Wij vinden het erg belangrijk dat je je op school prettig en veilig voelt. Zit je niet lekker in je vel, dan hebben we mensen die je kunnen helpen.
De Cobbenhagenmavo, met een groot sportveld en liggend in het groen, heeft een klein en overzichtelijk gebouw. Dat zorgt ervoor dat je je al snel thuis voelt en dat je dus vlug veel mensen kent.
De belangrijkste persoon voor jou en je ouders is de mentor. Hij zorgt ervoor dat je er niet alleen voor staat. Als je hulp nodig hebt, zal hij die met je gaan zoeken binnen de school.
Er zijn dan allerlei mensen die je kunnen helpen met Nederlands, Engels, wiskunde, rekenen, faalangst of de aanpak van je huiswerk. We vinden het erg belangrijk dat het goed met je gaat en gelukkig wordt in de toekomst. Dat is de basis om tot mooie resultaten te komen.