Algemeen

De overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is voor de meeste leerlingen een grote overgang. Vaak is de school voor voortgezet onderwijs verder uit de buurt. Leerlingen krijgen te maken met nieuwe klasgenoten, nieuwe vakken, wisselende lestijden, meerdere docenten, meerdere lokalen, een volle boekentas en een groot gebouw. De meeste scholen organiseren daarom speciale activiteiten om de overstap makkelijker te maken.