Financieel

Kosten voor het volgen van onderwijs
Aan het volgen van voortgezet onderwijs zijn kosten verbonden. Kosten voor (het lenen van) boeken, gymkleding, schrijfmateriaal, agenda, materialen voor handenarbeid en tekenen, verzekeringen en dergelijke.

De vrijwillige ouderbijdrage
Scholen mogen ouders vragen om bepaalde activiteiten of voorzieningen mee te betalen: de ouderbijdrage. Ouders kunnen kiezen of zij wel of niet willen betalen voor een bepaalde activiteit of voorziening. In zo'n situatie mag een school de toegang van een leerling niet weigeren, maar het kan wel zijn dat de leerling dan niet mee kan doen aan bepaalde uitstapjes.

Tegemoetkoming schoolkosten
In sommige gevallen is het mogelijk een tegemoetkoming in de schoolkosten te krijgen. Dit is het kindgebonden budget. Meer informatie vindt u op de website van de belastingdienst. https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/kindgebonden_budget/

Vervoer
Voor leerlingen met een lichamelijke, verstandelijke, of zintuiglijke handicap is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk via de gemeente een vergoeding te krijgen voor de kosten van het vervoer van en naar school. De school en de gemeente kunnen hierover informatie geven. U kunt ook zoeken op de website van de gemeente Tilburg: www.tilburg.nl. Zoek verder onder ‘Digitaal loket Burgers’ naar ‘School/Studie’.

Bijzondere bijstand
Ouders met een minimum-inkomen kunnen in een aantal situaties bijzondere bijstand aanvragen. Hiermee kan worden voorkomen dat een leerling niet aan schoolactiviteiten kan deelnemen of dat het gezin door de extra schoolkosten onder de bijstandsgrens moet leven. Hierover is meer informatie te krijgen bij de balie van Sociale Zaken van de gemeente. Of op de website van de gemeente Tilburg: www.tilburg.nl. Zoek verder onder ‘Digitaal loket Burgers’ naar ‘Werk/Inkomen’.

Stichting Leergeld
Ook de Stichting Leergeld kan helpen bij het zoeken naar een tegemoetkoming in schoolkosten, telefoon: 013-580 12 11. 
Of op Internet: www.leergeldtilburg.nl.