Informatie VMBO

VMBO staat voor Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs. Het VMBO bereidt voor op het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) en duurt vier jaar. De eerste twee leerjaren worden "de onderbouw" genoemd. De onderbouw in de verschillende VMBO scholen én binnen de verschillende niveaus kan anders ingericht zijn. Hoe het programma van de onderbouw op de verschillende scholen is georganiseerd is na te vragen op de betreffende school.

Leerwegen in het VMBO
We kennen in het VMBO vier verschillende leerwegen;

  • de theoretische leerweg;
  • de gemengde leerweg;
  • de kaderberoepsgerichte leerweg;
  • de basisberoepsgerichte leerweg.

In de theoretische leerweg (TL, soms ook weer mavo genoemd) zitten voornamelijk leervakken. Het eindexamen wordt in minimaal zes AVO-vakken (Algemeen Vormend Onderwijs) afgenomen.  De gemengde leerweg (GL) heeft één AVO-vak minder, hiervoor in de plaats wordt examen in een praktijkvak (richting) afgenomen. Het praktijkvak kan per school verschillend zijn. Bij de eindexamens van de theoretische – en gemengde leerweg wordt hetzelfde getoetst. De meeste brede VMBO scholen (BB/KB/GL/TL) kiezen ervoor om óók in de theoretische leerweg ‘de praktijk’ in het onderwijs op te nemen als voorbereiding op het MBO. In de kader- en basisberoepsgerichte leerweg zijn er vier AVO-vakken met daarnaast een breder beroepsexamen. De eindexamens van  de kaderberoepsgerichte opleiding liggen dicht tegen het niveau van de TL/GL aan. Meer informatie over de verschillen tussen de diverse leerwegen is na te vragen op de school voor voortgezet onderwijs. Vraag ook naar de doorstroommogelijkheden naar het MBO.
Klik hier voor meer informatie over het VMBO.

 

Belangrijke aandachtspunten bij de keuze van VMBO school

  • welke leerwegen zijn er?
  • is het een school met een VMBO breed profiel (alle leerwegen) of VMBO smal profiel (alleen GLen/of TL) binnen een scholengemeenschap met havo en vwo?
  • welke sectoren en opleidingen worden aangeboden?
  • hoe is de begeleiding en extra ondersteuning georganiseerd?
  • wat is het leerstofaanbod?

 

Extra informatie
Via de link kom je op een pagina voor leerlingen uit groep 7 &8, waarbij spelederwijs kennis wordt gemaakt met het voortgezet onderwijs in het algemeen en het vmbo in het bijzonder.https://nieuwvmbo.nl/actueel/go-vmbo-game/