Algemeen

Geschiedenis
In de jaren `70 is Stichting BoVo Tilburg en omstreken (BoVo) opgericht met als doel de overgang tussen basis onderwijs en voortgezet onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen. BoVo hield zich onder andere bezig met voorlichting en informatievoorziening aan ouders, directie en docenten uit het primair onderwijs over het voortgezet onderwijs en veranderingen binnen het onderwijs. Tevens zijn zij betrokken geweest bij de afspraken die gemaakt zijn over bijvoorbeeld de toelatingscriteria, kennismakingsmiddag, diverse draaiboeken voor leerkrachten groep 8 etc.. Met ingang van schooljaar 2014-2015 heeft POVO-013 deze werkzaamheden overgenomen.

Werkzaamheden POVO-013
Het maken van afspraken en procedures binnen de regio Tilburg over de overstap van leerlingen uit groep 8 naar het Voortgezet Onderwijs (VO);

  • Het samenstellen en verspreiden van voorlichtingsmateriaal (die kant op) voor leerlingen, ouders en Primair Onderwijs (PO);
  • Voorstellen voorbereiden met betrekking tot onder andere voorlichtingsactiviteiten, verrijkingsinitiatieven, schoolloopbaanbegeleiding;
  • Het opstellen van een draaiboek voor leerkrachten van groep 8 met betrekking tot de overstap en 'warme' overdracht van de leerlingen van groep 8;
  • Advisering aan diverse instanties (bijvoorbeeld gemeenten);
  • Vraagbaak voor ouders en PO.

Voor de officiële wet- en regelgeving verwijzen wij u naar de site van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen www.minocw.nl

In het onderwijs worden veel afkortingen gebruikt; klik hier voor een overzicht van de gebruikte afkortingen.