Informatie ouders

Na het afronden van de basisschool zijn er veel mogelijkheden om verder te leren. Op de eerste plaats is het belangrijk dat zowel het kind als de ouders weten welke scholen voor voortgezet onderwijs in aanmerking komen. In dit gedeelte bespreken wij de technische structuur van het Nederlandse onderwijs. Voor het inhoudelijke gedeelte klikt u op de andere "links" die hiernaast staan (overzicht en info leerwegen).

Overstappen en doorstromen 

Tijdens of na een opleiding in het voortgezet onderwijs kan een leerling meestal overstappen op, of doorstromen naar een volgende opleiding. In "Die kant op" vindt u een overzicht van de doorstromingsmogelijkheden op hoofdlijnen.

Grote en kleine scholen 

Vroeger waren er vaak aparte scholen voor vmbo, mavo, havo en vwo. Tegenwoordig zijn veel van die aparte scholen gefuseerd tot brede scholengemeenschappen. Hierdoor kunnen leerlingen op één school (meestal met meer dan één gebouw) terecht voor alle soorten voortgezet onderwijs. Als ze van het vmbo naar het havo willen, hoeven ze dus niet naar een andere school. Daarnaast bestaan er scholen die een aantal, maar niet alle schoolsoorten bieden. Dit zijn de zogenaamde smalle scholengemeenschappen. Tot slot kennen we nog categoriale scholen. Deze scholen hebben maar één soort onderwijs, bijvoorbeeld alleen havo of alleen gymnasium.