Werkwijze VO

Het voortgezet onderwijs is heel anders ingericht dan het basisonderwijs. In dit gedeelte wordt kort ingegaan op de begeleiding, financiën en leerplicht. Klik links in het scherm op het onderwerp waar u meer over wilt weten.