Na de basisschool

Structuur voortgezet onderwijs in Nederland 
Op hoofdlijnen is er een onderverdeling te maken in:

  • Praktijkonderwijs (PrO); klik hier voor meer informatie
  • Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (VMBO); klik hier voor meer informatie 
  • Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (HAVO); klik hier voor meer informatie 
  • Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO); Klik hier voor meer informatie 
  • Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)
  • Schakelcollege; klik hier voor meer informatie

Voortgezet onderwijs in Nederland
Zie afbeelding hiernaast

Structuur voortgezet onderwijs Tilburg en omgeving
Klik hier voor de VO Kaart POVO-013 

Afkortingenlijst
In het onderwijs worden veel afkortingen gebruikt.
Klik hier voor een overzicht van de gebruikte afkortingen.