Een aantal scholen (2College Jozefmavo, De Nieuwste School, Odulphuslyceum en Reeshof College) hebben vanwege ruimtegebrek een maximaal aantal leerlingen dat instroomt per schooljaar. Deze scholen zullen loten indien het maximale aantal leerlingen wordt overschreden.

Deze loting vindt plaats binnen 2 weken na aanmelden.

Leerlingen die uitgeloot worden hebben een gegarandeerde plaats op een school waar niet geloot wordt. Scholen die niet loten kunnen geen leerlingen afwijzen omdat de school vol is.

Het is niet mogelijk om op meerdere scholen mee te loten.

De exacte lotingsprocedure kunt u vinden bij de betreffende scholen.