Schooljaar 2024-2025
Een aantal scholen (2College Jozefmavo, 2College Cobbenhagenlyceum, De Nieuwste School, Odulphuslyceum en Reeshof College) hebben vanwege ruimtegebrek een maximaal aantal leerlingen dat instroomt per schooljaar. Deze scholen zullen loten indien het maximale aantal leerlingen wordt overschreden.
Deze loting vindt plaats binnen 1 week na aanmelden.
Leerlingen die uitgeloot worden hebben een gegarandeerde plaats op een school waar niet geloot wordt. Scholen die niet loten kunnen geen leerlingen afwijzen omdat de school vol is.

Je kunt elke school opgeven als tweede keus, wanneer je tweede keus een school is die aangegeven heeft te gaan loten kun je hier alleen terecht wanneer er niet geloot hoeft te worden op deze school. De resterende plekken worden dan opgevuld en indien nodig wordt om deze plaatsen geloot.
Het is niet mogelijk om in de eerste ronde op meerdere scholen mee te loten.

De exacte lotingsprocedure kunt u vinden op de website van de betreffende scholen.