Informatie PrO

Praktijkonderwijs
Voor leerlingen van 12 tot 18 jaar die naar verwachting de leerwegen niet met een VMBO diploma kunnen afsluiten is er het praktijkonderwijs (PrO). Dit is een gewone school voor voortgezet onderwijs met extra faciliteiten. 
Om praktijkonderwijs te volgen heeft een leerling een beschikking nodig van de Toewijzings- en Adviescommissie (TAC). 

In het praktijkonderwijs leren leerlingen door te doen. Theorie wordt gekoppeld aan praktische opdrachten en stages. Leerlingen volgen een eigen leerroute. Het opstellen van de leerroute vindt plaats in overleg met ouders en de leerling. 
Door scholing en training worden leerlingen voorbereid om zelfstandig te functioneren in de maatschappij. Doel van praktijkonderwijs is om leerlingen naar werk toe te leiden. Na het praktijkonderwijs stroomt een deel van de leerlingen direct door naar werk; anderen nemen deel aan een vervolgopleiding. Iedere praktijkschool heeft stagecoaches en een groot netwerk aan bedrijven/organisaties om leerlingen te helpen een passende werkplek te vinden.

Wilt u meer informatie over het praktijkonderwijs, neem dan contact op met de basisschool van uw kind.