Leerplicht

Kinderen die in Nederland wonen, of hier lang verblijven, zijn leerplichtig. De volledige leerplicht duurt tot en met het schooljaar waarin de jongere zestien jaar wordt. Een schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. De wet gaat er van uit dat de leerlingen naar school gaan en niet spijbelen. Van spijbelende leerlingen doet de school een melding bij de gemeente. De leerplichtambtenaar van de gemeente houdt toezicht op het verzuim. 

Naast de leerplicht tot zestien jaar geldt per 1 augustus 2007 de kwalificatieplicht. De kwalificatieplicht geldt voor jongeren onder de 18 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald: een diploma van een HAVO-, VWO- of een MBO niveau 2 opleiding. De kwalificatieplicht is een middel om schooluitval te voorkomen en jongeren een kans te geven op de arbeidsmarkt. Voor sommige jongeren van 16 en 17 jaar is dat een zware opgave. Het is echter mogelijk om aan de kwalificatieplicht te voldoen door een combinatie van leren en werken. 

Over de wetgeving met betrekking tot de leerplicht is meer informatie vinden op de website 
www.minocw.nl. Zie knop ‘Onderwerpen’.