Informatie HAVO

HAVO staat voor Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Het havo bereidt voor op het hoger beroepsonderwijs (HBO) en duurt vijf jaar.
De eerste drie leerjaren van het havo wordt de onderbouw genoemd. Er zijn verschillen tussen de scholen met een havo-afdeling als het gaat om het onderwijsprogramma in zowel de onderbouw als bovenbouw. Hoe het onderwijsprogramma van de verschillende havo- scholen is georganiseerd  is na te vragen bij betreffende school.  Met betrekking tot de onderbouw zijn er scholen met een eenjarige, tweejarige of driejarige brugperiode.

Met een overgangsbewijs van havo-3 naar havo-4 is het mogelijk door te stromen naar een vakopleiding of een middenkaderopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs (MBO).

Profielen in de bovenbouw
Vanaf het vierde leerjaar van het havo (bovenbouw) kun je kiezen uit vier profielen:
1. natuur en techniek (N&T);
2. natuur en gezondheid (N&G);
3. economie en maatschappij (E&M);
4. cultuur en maatschappij (C&M).

Elk profiel bestaat uit een aantal gemeenschappelijke vakken (Nederlands, Engels)  die alle leerlingen moeten volgen. Daarnaast volgen leerlingen verplichte vakken die horen bij het profiel dat gekozen is. Er blijft dan ruimte over om vakken te volgen uit een ander profiel, de zogenaamde 'vrije ruimte'.  In praktijk is deze 'vrije ruimte' echter beperkt en heeft iedere school daar eigen afspraken over.