Afkortingenlijst

AB   Algemeen Bijzonder
AVO   Algemeen Voortgezet Onderwijs
HAVO   Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
HO   Hoger Onderwijs
LG   Lichamelijk Gehandicapt
LOM   Leer- en Opvoedings Moeilijkheden
LZ   Langdurig Ziek
MBO   Middelbaar Beroeps Onderwijs
MLK   Moeilijk Lerende Kinderen
RK   Rooms Katholiek
SBO   Speciale School voor Basisonderwijs
SVO   Speciaal Voortgezet Onderwijs
TTO   Twee Talig Onderwijs
VMBO   Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs
VO   Voortgezet Onderwijs
VWO   Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
WO   Wetenschappelijk Onderwijs
ZMLK   Zeer Moeilijk Lerende Kinderen
ZMOK   Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen