Profielen & Opleidingen in het VMBO

Op de TL en GL van het VMBO wordt er gewerkt met profielen waar je tijdens je opleiding een keuze uit moet maken. Elk profiel heeft een vast vakkenpakket dat hoort bij de beroepen binnen dat profiel. De profielen zijn: Techniek, Zorg en Welzijn, Economie en Landbouw. Een profiel is een combinatie van avo-vakken en een beroepsgericht programma. Het beroepsgerichte programma bestaat uit een verplicht profielvak, een gekozen profielvak en beroepsgerichte keuzevakken.

Bijvoorbeeld: E&O en HBR: verplicht profielvak Economie en keuze uit: wiskunde, Frans of Duits (verplicht vak 2)

Daarnaast beroepsgerichte keuzevakken zoals: Marketing, Distributie, Webshop, Mode en design, Officemanagement (afhankelijk van de school) enz.

Elke leerling in een beroepsgerichte leerweg moet keuzevakken volgen.
Basis- en kaderleerling 4 keuzevakken; leerlingen in de gemengde leerweg 2 keuzevakken.

De profielvakken zijn:

 • Bouwen, Wonen en Interieur
 • Dienstverlening en Producten
 • Economie en Ondernemen
 • Groen
 • Horeca, Bakkerij en Recreatie
 • Maritiem en Techniek
 • Media, Vormgeving en ICT
 • Mobiliteit en Transport
 • Produceren, Installeren en Energie
 • Zorg en Welzijn

Op de TL en GL van het VMBO wordt er gewerkt met sectoren waar je tijdens je opleiding een keuze uit moet maken. Elke sector heeft een vast vakkenpakket dat hoort bij de beroepen binnen die sector. De sectoren zijn: Techniek, Zorg en Welzijn, Economie en Landbouw. De VMBO scholen in de regio met een kader- en basisopleiding bieden de volgende richtingen aan;

 • De Rooi Pannen; handel & vormgeving en horeca & toerisme;
 • Reeshof College; breed aanbod in de richtingen commercie, dienstverlening en technologie;
 • Campus013; diensten & producten, keuzeprofielen economie, groen, techniek en zorg & welzijn;
 • 2College Durendael; economie & ondernemen en zorg & welzijn;
 • Parcours; sector administratie of diploma AKA.

Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO)

VMBO-leerlingen die een ruime leerachterstand hebben opgelopen in het basisonderwijs en die hierdoor bij het volgen van onderwijs extra ondersteuning en begeleiding behoeven, kunnen in aanmerking komen voor leerwegondersteunend onderwijs (LWOO). Bij de indicatiestelling LWOO wordt gekeken naar een aantal kenmerken: het IQ, de leerachterstanden en eventuele sociaal-emotionele problematiek van de leerling. Bij de leerachterstanden praten we over een achterstand van minimaal 1,5 jaar op 2 van de 4 domeinen inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spellen (waarvan tenminste één van de onderstreepte domeinen). Leerlingen krijgen bij het volgen van hun VMBO-leerweg  extra hulp om met succes het VMBO diploma te kunnen behalen. LWOO komt dus niet in de plaats van een leerweg, maar biedt extra hulp voor de leerling. Die extra hulp kan onder andere zijn: extra begeleiding in en/of buiten de klas, extra lessen, les in kleinere groepen en/of met aangepast tempo. Elke leerweg in het VMBO heeft leerwegondersteunend onderwijs, maar niet elke VMBO-school biedt LWOO aan. De volgende scholen in Tilburg bieden LWOO:

 • De Rooi Pannen,
 • Reeshof College,
 • Vakcollege Tilburg,
 • 2College Durendael,
 • 2College Jozef,
 • 2College Ruiven,
 • Parcours.

Wilt u meer informatie over LWOO, neem dan contact op met de basisschool van uw kind of met de VMBO-school waar uw kind naar toe wil gaan.

Belangrijke aandachtspunten bij de keuze van VMBO school

 • welke leerwegen zijn er?
 • is het een school met een VMBO breed profiel (alle leerwegen) of VMBO smal profiel (alleen GLen/of TL) binnen een scholengemeenschap met havo en vwo?
 • welke sectoren en opleidingen worden aangeboden?
 • hoe is de begeleiding en extra ondersteuning georganiseerd?
 • wat is het leerstofaanbod?