Profielen & Opleidingen in het VMBO

Op de TL en GL van het VMBO wordt er gewerkt met profielen waar je tijdens je opleiding een keuze uit moet maken. Elk profiel heeft een vast vakkenpakket dat hoort bij de beroepen binnen dat profiel. De profielen zijn: Techniek, Zorg en Welzijn, Economie en Landbouw. Een profiel is een combinatie van avo-vakken en een beroepsgericht programma. Het beroepsgerichte programma bestaat uit een verplicht profielvak, een gekozen profielvak en beroepsgerichte keuzevakken.

Bijvoorbeeld: E&O en HBR: verplicht profielvak Economie en keuze uit: wiskunde, Frans of Duits (verplicht vak 2)

Daarnaast beroepsgerichte keuzevakken zoals: Marketing, Distributie, Webshop, Mode en design, Officemanagement (afhankelijk van de school) enz.

Elke leerling in een beroepsgerichte leerweg moet keuzevakken volgen.
Basis- en kaderleerling 4 keuzevakken; leerlingen in de gemengde leerweg 2 keuzevakken.

De profielvakken zijn:

  • Bouwen, Wonen en Interieur
  • Dienstverlening en Producten
  • Economie en Ondernemen
  • Groen
  • Horeca, Bakkerij en Recreatie
  • Maritiem en Techniek
  • Media, Vormgeving en ICT
  • Mobiliteit en Transport
  • Produceren, Installeren en Energie
  • Zorg en Welzijn

Op de TL en GL van het VMBO wordt er gewerkt met sectoren waar je tijdens je opleiding een keuze uit moet maken. Elke sector heeft een vast vakkenpakket dat hoort bij de beroepen binnen die sector. De sectoren zijn: Techniek, Zorg en Welzijn, Economie en Landbouw. De VMBO scholen in de regio met een kader- en basisopleiding bieden de volgende richtingen aan;
• De Rooi Pannen: handel & vormgeving en horeca & toerisme;
• Reeshof College: breed aanbod in de richtingen commercie, dienstverlening en technologie;
• Campus013: diensten & producten, keuzeprofielen economie, groen, techniek en zorg & welzijn;
• 2College Durendael: economie & ondernemen en zorg & welzijn;
• Parcours: dienstverlening & producten en daarnaast diploma Entree.

Belangrijke aandachtspunten bij de keuze van VMBO school
• welke leerwegen zijn er?
• is het een school met een VMBO breed profiel (alle leerwegen) of VMBO smal profiel (alleen GLen/of TL) binnen een scholengemeenschap met havo en vwo?
• welke sectoren en opleidingen worden aangeboden?
• hoe is de begeleiding en extra ondersteuning georganiseerd?
• wat is het leerstofaanbod?

Extra informatie
Via de link kom je op een pagina voor leerlingen uit groep 7 & 8, waarbij spelenderwijs kennis wordt gemaakt met het voortgezet onderwijs in het algemeen en het vmbo in het bijzonder.https://nieuwvmbo.nl/actueel/go-vmbo-game/