Reeshof College

Naam school: Reeshof College
Locatie: Reeshof Tilburg
Adres: Warmondstraat 240 5036 BV
Plaats: Tilburg
Telefoonnummer: 013-5784770
Contact persoon: Dave van Iersel
Website: http://www.reeshofcollege.nl
E-mail: info@reeshofcollege.nl
Aantal leerlingen: 750
Aantal brugklassen: 7
Gemiddelde groepsgrootte brugklas: BB+/KB klas 25 - K+/TL klas 28

Het Reeshof College is een VMBO-school met alle leerwegen, en met een wijze van lesgeven waarin praktische leerstijl, uitgestelde beroepskeuze, brede beroepenoriëntatie en loopbaanbegeleiding belangrijke elementen zijn.
Het Reeshof College biedt een oriënterende opleiding in het VMBO aan.
Dit is een brede, oriënterende opleiding in het VMBO. Leerlingen krijgen tijdens de opleiding de kans kennis te maken met vele verschillende soorten werk en werkvelden. Leerlingen worden begeleid om een bewuste keuze te maken voor een vervolgopleiding. Het Reeshof College richt zich vooral op een doorstroom naar het MBO maar leerlingen binnen de Theoretische Leerweg kunnen ook doorstromen naar de HAVO. Tijdens de opleiding worden kennis, vaardigheden en houdingen aangeleerd die in alle soorten werk nodig zijn. Op het Reeshof College worden leerlingen dan ook breed ontwikkeld. Het Reeshof College staat voor: ‘meer dan een diploma’.

De onderbouw

Het eerste schooljaar is voor elke leerling een talentenjaar. Leerlingen worden uitgedaagd om op een zo hoog mogelijk niveau te presteren. In leerjaar 1 worden leerlingen geplaatst in een basis+/kader klas of kader+/theoretisch klas. Het aanbod van het onderwijs is op het hoogste niveau in de betreffende talentenklas.
Het schooljaar wordt gestart met een introductiedag, gevolgd met een introductiekamp. Dit om de stap richting het voortgezet onderwijs te vergemakkelijken en om de groepsvorming en groepscohesie te vergroten. In leerjaar 1 krijgt elke leerling vakken en leergebieden door middel van blended learning. Leerlingen werken met een eigen laptop en schoolboeken.
Er is dagelijks contact met de mentor. Daarnaast wordt er ruimte ingebouwd voor begeleiding in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Ook zijn de leerlingen vanaf de start wekelijks bezig met hun toekomst (zowel in hun persoonlijke mensontwikkeling, als ook in hun beroepshouding). Een kracht van het Reeshof College is de kleinschaligheid en dus de korte lijnen tussen school en thuis. Door het schooljaar heen zijn er continue momenten tussen school, leerling en ouder(s)/verzorger(s) waarin de studievoortgang en mensontwikkeling van de leerling wordt besproken. Het Reeshof College heeft een interne ‘vrijwillige’ huiswerkbegeleiding. 

Je kunt ontdekken op het Reeshof College wie je bent en wat je kunt.

Leerlingbegeleiding
Het Reeshof College kiest bij het inrichten van de leerlingbegeleiding voor een begeleidingsstructuur die zo dicht mogelijk bij de leerling staat. Gezamenlijke verantwoordelijkheid van leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en onderwijsgevende speelt hierin een wezenlijke rol. De mentor is de spil in de begeleiding van de leerlingen. De leerlingen starten vier dagen in de week met een mentorles/dagstart. Op deze manier is er dagelijks contact met de mentor. Het contact met ouder(s)/verzorger(s) vinden wij belangrijk en wij geven ook structureel duidelijkheid over de studiehouding en studievoortgang. Het Reeshof College kent remedial teachers, leerlingbegeleiders, leerlingcoördinatoren, onderwijsassistenten en heeft een interne ondersteuningscoördinator. De ondersteuingscoördinator biedt hulp in de 2e lijn, interne zorg (zorg in school) en/of verwijst door naar 3e lijn, externe zorg (zorg buiten school).