2College Ruivenmavo

Naam school: 2College Ruivenmavo
Locatie: Ruiven
Adres: Vlierakkerhof 1, 5056 NH
Plaats: Berkel-Enschot
Telefoonnummer: 013-5339006
Contact persoon: Mevr. H. Hoop
Website: http://www.2college.nl/ruiven
E-mail: ruiven@2college.nl
Aantal leerlingen: 360
Aantal brugklassen: 3
Gemiddelde groepsgrootte brugklas: 28

Wij geloven dat iedere leerling uniek is en hebben ons onderwijs daarom afgestemd op de persoonlijke leerbehoeften van ieder kind. Wij zijn er van overtuigd dat je voor gelijke kansen ongelijk onderwijs nodig hebt. Sinds 2017 bieden we Gepersonaliseerd Onderwijs in een kleinschalige, veilige leeromgeving geïnspireerd op het Zweedse concept Kunskapsskolan. We werken niet volgens een vast rooster, maar geven leerlingen tijd en ruimte om hun persoonlijke doelen en leerroute te bepalen. Wat de leerlingen moeten leren staat vast, dat is immers bepaald door de overheid. De manier waarop, het tempo en het niveau bepalen de leerlingen met hun coach die wekelijks met hen de leerroute, persoonlijke ontwikkelingsdoelen en voortgang bespreekt. Zo motiveren we leerlingen en dagen we leerlingen uit om steeds meer eigenaar van hun eigen leerproces te zijn.

De onderbouw
De leerlingen worden geplaatst in een basisgroep van 22-24 leerlingen die begeleid wordt door twee coaches. Binnen ons onderwijs staat de leerling centraal. We gaan van taakgericht onderwijs naar doelgericht onderwijs. Dit houdt in dat de leerling eigenaar wordt van zijn eigen leerproces. Het instroomadvies van de basisschool is het basisniveau. Alles is erop gericht om dit niveau te behalen en als het mogelijk is enkele vakken op een hoger niveau af te sluiten. Daarnaast geven we de leerlingen tijd en ruimte om activiteiten te volgen waarvoor hij belangstelling heeft. Hiervoor staan de PT-uren (persoonlijk talent) op het programma. Ze worden hierin begeleid zodat ze hun talenten goed kunnen ontwikkelen.
Omdat elke leerling zijn persoonlijke leerroute volgt, is het niet mogelijk om te doubleren. De begeleiding is erop gericht om de leerling in vier jaar tijd in ieder geval het mavodiploma te laten halen.
Elke dag verloopt volgens een bepaalde structuur. De coaches beginnen met de coachgesprekken en de dagstart in de basisgroep. Tijdens de dagstart kijken ze met de leerlingen naar het (NOS-)journaal en ze nemen de dag door.

Leerlingbegeleiding
Iedere leerling heeft een persoonlijke coach; deze begeleidt de leerling bij zijn onderwijsleerproces. Verder is de coach een belangrijke motivator en gesprekspartner voor zowel leerling als ouder. Mocht het even niet goed gaan met een leerling, dan hebben wij een uitgebreid vangnet van begeleiders die allen goed opgeleid zijn en ervaring hebben met de meest uiteenlopende problematieken. De coach signaleert, analyseert en neemt indien nodig contact op met deze begeleiders. Uiteraard altijd in samenspraak met de ouders.

Leerwegondersteunend Onderwijs
Sommige leerlingen hebben extra hulp nodig om het vmbo gt diploma te halen. Ze hebben deze ondersteuning bijvoorbeeld nodig doordat ze een leerachterstand hebben opgelopen onder andere t.g.v. sociaal-emotionele problematiek. 
Leerwegondersteuning is een vorm van extra begeleiding en ondersteuning. Het diploma blijft hetzelfde. Leerlingen met een complexere leervraag kunnen ook op 2College Ruivenmavo terecht.