De Nieuwste School

Naam school: De Nieuwste School
Adres: Sint Josephstraat 106, 5017 GK
Plaats: Tilburg
Telefoonnummer: 013-5812066
Contact persoon: Bas Leijten
Website: http://www.denieuwsteschool.nl
E-mail: info@denieuwsteschool.nl
Aantal leerlingen: 789
Aantal brugklassen: 5
Gemiddelde groepsgrootte brugklas: 30

DNS is een school voor mavo, havo en vwo met een uniek onderwijsconcept. Vanzelfsprekend leidt DNS op voor een diploma. DNS onderscheidt zich doordat het de verwondering van de leerling als uitgangspunt neemt. In door de vakdocenten (experts) bepaalde thema’s staat de leervraag van de leerling centraal. De leerling gaat volgens een beproefde onderzoeksmethode op zoek naar de antwoorden. De opgedane kennis, inzichten en vaardigheden delen de leerlingen met elkaar en hun docent. Deze werkwijze leidt tot een rijk en gevarieerd onderwijsklimaat dat leerlingen gedurende hun hele schoolloopbaan uitdaagt en gemotiveerd houdt. De leerling leert zo verantwoordelijkheid voor de eigen leerroute te nemen. Het onderwijsconcept van DNS draagt sterk bij aan alle facetten van de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen en gaat dus veel verder dan uitsluitend cognitieve ontwikkeling. Het bereidt hen daarmee ook uitstekend voor op het vervolgonderwijs. 

DNS is een kleinschalige school. Om het unieke onderwijsconcept te kunnen waarborgen, zal de school niet groter dan 750 leerlingen groeien. Dat kan betekenen dat er bij de aanmeldingen geselecteerd moet worden. DNS beslist jaarlijks hoeveel leerlingen er in leerjaar 1 geplaatst kunnen worden. Meer info is op de website te vinden.

De onderbouw 
De leerlingen zitten per stamgroep van ongeveer 30 kinderen bij elkaar en hebben hun eigen mentor. De mentor begeleidt het hele leerproces van de leerlingen en helpt hen o.a. bij het formuleren van hun leervragen. Voor de verschillende leergebieden heeft DNS experts in huis die leerlingen helpen met het beantwoorden van vragen. Want: echt leren begint met het stellen van vragen!

Leerlingbegeleiding
DNS biedt een basisondersteuning aan voor al haar leerlingen. Naast het proces van leren leren wordt er samen met alle leerlingen aandacht besteed aan hun persoonlijke ontwikkeling. Wat zijn de kwaliteiten van de leerling? Waar wil de leerlingen naar toe werken? 

Mocht een leerling meer specifieke zorg behoeven dan heeft DNS een zorgteam. Dit zorgteam bespreekt hoe de begeleiding van speciale leerproblemen aandacht moet krijgen binnen de basisondersteuning van DNS en overlegt dit met leerlingen, ouders, mentoren en eventueel de desbetreffende instantie.