De Nieuwste School

Naam school: De Nieuwste School
Adres: Sint Josephstraat 106, 5017 GK
Plaats: Tilburg
Telefoonnummer: 013-5812066
Contact persoon: Bas Leijten
Website: http://www.denieuwsteschool.nl
E-mail: info@denieuwsteschool.nl
Aantal leerlingen: 791
Aantal brugklassen: 5
Gemiddelde groepsgrootte brugklas: 30

Wij vinden het erg belangrijk dat jij ruimte krijgt om zelf onderzoek te gaan doen. Onderzoek doen begint vaak met het stellen van een vraag. Wil jij meer weten over De Nieuwste School? Bekijk dan onze virtuele tour en krijg een beeld hoe het is om op De Nieuwste School te gaan leren.

De onderbouw 
Je zit in een stamgroep van 30 leerlingen. Het ritme van de week is ingevuld met drie verschillende activiteiten.
1. Thema-uren 
Tijdens de thema uren doe je onderzoek. Dit onderzoek doe je binnen een bepaald thema aan de hand van een door jouzelf gestelde vraag. Experts en mentoren ondersteunen jou om deze vraag goed te formuleren en het antwoord op deze vraag te vinden. 
2. Gereedschapslessen
Natuurlijk moet je op school ook bepaalde kennis en vaardigheden leren die je kunt gebruiken om andere vragen te onderzoeken. Dat gaat dan vaak om basale vaardigheden en kennis die niet zo gemakkelijk via het doen van onderzoek te leren zijn. Daarom noemen we dat gereedschapslessen. Het gaat dan om: Geletterdheid, Gecijferdheid, Sport & Bewegen en Linguistics (Engels, Spaans en Duits). 
3. Mentoruren
Een mentor is er voor jou, maar ook voor de groep. De mentor neemt bijvoorbeeld met jou de dag en de week door en helpt je bij het maken van een weekplanning. De mentor besteedt ook veel aandacht aan de sfeer in de groep, want ook dat is een belangrijke voorwaarde om goed te kunnen leren. En de mentor gaat na of iedereen van de groep weet wat er van hem of haar op school verwacht wordt.

Leerlingbegeleiding
Elke leerling heeft een mentor. Jouw mentor begeleidt jou in jouw leerproces, het doen van onderzoek en jouw persoonlijke ontwikkeling (ontwikkeling van de competenties). Het is logisch dat de begeleiding geleidelijk afneemt gedurende jouw schoolloopbaan. In het eerste jaar heeft een mentor veel meer uren om jou goed te begeleiden dan in het examenjaar. 

Een expert is een vakdocent. Hij geeft de vaklessen. Maar het kan zijn dat je iets lastig vindt om te begrijpen. Dan kun je iedere dag terecht in een helpdesk. Daar zit een expert waarbij je met jouw vragen terecht kunt en onder begeleiding je huiswerk kunt maken. 

De mentor en expert zijn er voor de basisondersteuning die iedereen hoort te krijgen. Soms heb je (even) meer ondersteuning nodig. Daarvoor hebben we op DNS een ondersteuningsteam. Dit ondersteuningsteam onderzoekt hoe we op school jou het beste kunnen begeleiden en overlegt dit met jou, je ouders, mentoren en eventueel met andere deskundigen die voor jou belangrijk zijn.