St. Odulphuslyceum

Naam school: St. Odulphuslyceum
Adres: Noordhoekring 99 en 182, 5038 GC
Plaats: Tilburg
Telefoonnummer: 013-5426652
Contact persoon: Kristel de Kort
Website: http://www.odulphus.nl
E-mail: info@odulphus.nl, kdkort@odulphus.nl
Aantal leerlingen: 1573
Aantal brugklassen: 9
Gemiddelde groepsgrootte brugklas: 30

Het Odulphuslyceum is een school voor havo, atheneum en gymnasium en kent een eenjarige brugperiode. Je kunt starten in havo 1, havo/vwo 1, in gymnasium 1 in of in gymnasium plus. Havo 1 tm 5 en vwo 1 tm 6 zitten in twee aparte gebouwen. We zijn één school met zowel op havo als op vwo een eigen manier van werken. In de onderbouw zijn er diverse doorstroommogelijkheden en kijken we samen naar wat bij je past. Kenmerkend voor Odulphus is: sterk in vertrouwen, het Odulphusgevoel, onderwijs op maat, gezien worden, internationalisering, huiskamer-leer-sfeer, samen, eigenaarschap, nieuwsgierig zijn & Bildung. 

Toelatingscriteria
Voor havo 1 en havo/vwo 1 heb je minimaal een havo-advies nodig. Voor gymnasium 1 heb je een vol-vwo-advies nodig en voor GP is er een apart oriëntatietraject (zie website). In verband met de belangstelling voor onze school en het beschikbaar aantal plaatsen in het gebouw,  hanteren we voor schooljaar 2022/2023 een loting.

De onderbouw
In de onderbouw ontdek je welke talenten je hebt en krijg je volop ruimte om ze te ontwikkelen. Daarbij vinden we de opbouw van kennis als basis belangrijk. Kennis waarop je kunt teruggrijpen en voortbouwen.

De school werkt met versterkt talenonderwijs. Alle leerlingen volgen Cambridge Engels en DELF Frans. Omdat we creatieve ontwikkeling belangrijk vinden, krijg je beeldende vorming, theater en muziek. De doorlopende leerlijn onderzoeksvaardigheden start bij het vak steam. Al in de onderbouw gaan we met internationalisering aan de slag (klas 3) en kun je deelnemen aan een uitwisselings-programma binnen de EU. 

Voor havo-leerlingen is er een, speciaal op de talenten van havo-leerlingen gericht, onderwijskundig concept in een eigen gebouw. Je kunt zelfs starten in havo 1. Het is ook mogelijk om te starten in gymnasium 1: als je schooladvies vwo uitwijst en je bent gemotiveerd om je talenten in te zetten, dan ben je van harte welkom in die klas. 

Verder werken alle leerlingen op Odulphus met een chromebook, niet als doel, maar wel als middel ter ondersteuning van een optimaal leerproces.

Leerlingbegeleiding
De mentor en de leerlingcoördinator vervullen een speciale rol in de brugklas. Zij helpen je om de overstap van de basisschool naar Odulphus goed te laten verlopen. Je zult merken dat ze er alles aan doen om jou te helpen. Ook voor je ouder(s)/verzorger(s) is hij/zij een steunpilaar en streven we samen naar korte lijntjes om jou zo goed mogelijk te begeleiden. 

Aan extra begeleiding hebben wij het volgende in de aanbieding: ateliers, waar je ondersteuning en verrijking krijgt, een ondersteuningsteam (met orthopedagoog) dat onder andere ook zorgdraagt voor een goede dyslexie/dyscalculieregeling, begeleiding voor meer/hoogbegaafde leerlingen, sociale vaardigheidstraining, faalangstreductietraining. En voor leerlingen die sporten en/of musiceren op hoog niveau combineren met hun studie hebben we een talentenbureau dat helpt met de planning van al je activiteiten.

Op de website kun je nog meer informatie vinden en we vinden het heel fijn als je op bezoek komt en/of contact met ons opneemt als je vragen hebt.