St. Odulphuslyceum

Naam school: St. Odulphuslyceum
Adres: Noordhoekring 99 en 182, 5038 GC
Plaats: Tilburg
Telefoonnummer: 013-5426652
Contact persoon: Kristel de Kort
Website: http://www.odulphus.nl
E-mail: info@odulphus.nl, kdkort@odulphus.nl
Aantal leerlingen: 1518
Aantal brugklassen: 10 (waarvan 2x havo, 2x havo/vwo, 5x gymnasium, 1x gymnasium plus)
Gemiddelde groepsgrootte brugklas: havo en havo/vwo: 24, gymnasium: 30, Gymnasium Plus: 17

Het Odulphuslyceum is een school voor havo, atheneum en gymnasium en kent een eenjarige brugperiode. Je kunt starten in havo 1, havo/vwo 1, gymnasium 1 of in Gymnasium Plus. Havo 1 tm 5 en vwo 1 tm 6 zitten in twee aparte gebouwen. We zijn één school met zowel op havo als op vwo een eigen manier van werken. In de onderbouw zijn er diverse doorstroommogelijkheden en kijken we samen naar wat bij je past. Kenmerkend voor Odulphus is: sterk in vertrouwen, het Odulphusgevoel, onderwijs op maat, gezien worden, internationalisering, huiskamer-leer-sfeer, samen, eigenaarschap, nieuwsgierig zijn & Bildung.  

Toelatingscriteria
Voor havo 1 en havo/vwo 1 heb je minimaal een havo-advies nodig. Voor gymnasium 1 heb je een vol-vwo-advies nodig en voor GP is er een apart oriëntatietraject (zie website). In verband met het beschikbaar aantal plaatsen in het gebouw hanteren we voor schooljaar 2024/2025 een lotingsprocedure. Of er geloot moet worden hangt af van het aantal aanmeldingen. 

De onderbouw
In de onderbouw ontdek je welke talenten je hebt en krijg je volop ruimte om ze te ontwikkelen. Daarbij vinden we de opbouw van kennis als basis belangrijk. Kennis waarop je kunt teruggrijpen en voortbouwen.

De school werkt met versterkt talenonderwijs. Alle leerlingen volgen Cambridge Engels en DELF Frans. Al in de onderbouw gaan we met internationalisering aan de slag (klas 3) en kun je deelnemen aan een uitwisselingsprogramma binnen de EU. Ook krijg je beeldende vorming, theater en muziek. De doorlopende leerlijn onderzoeksvaardigheden start bij het vak steam. Voor havo-leerlingen is er een, speciaal op de talenten van havo-leerlingen gericht, onderwijskundig concept in een eigen gebouw. Je kunt zelfs starten in havo 1. Het is ook mogelijk om te starten in gymnasium 1: als je schooladvies vwo uitwijst en je bent gemotiveerd om je talenten in te zetten, dan is het gymnasium misschien wel iets voor jou.

Verder werken alle leerlingen op Odulphus met een Chromebook, niet als doel, maar wel als middel ter ondersteuning van een optimaal leerproces.

Leerlingbegeleiding
De mentor en de coördinator vervullen een speciale rol in de brugklas. Zij helpen je om de overstap van de basisschool naar Odulphus goed te laten verlopen. Je zult merken dat ze er alles aan doen om jou te helpen. Ook voor je ouders/verzorgers is de mentor een steunpilaar. We streven samen naar korte lijntjes om jou zo goed mogelijk te begeleiden. 

Aan extra begeleiding hebben wij het onder andere volgende in de aanbieding: keuzewerklessen waar je je voor in kunt schrijven om extra ondersteuning te krijgen en ateliers, waar je naast ondersteuning ook verrijking krijgt. Verder is er een ondersteuningsteam (met orthopedagoog) dat onder andere zorg draagt voor een goede dyslexie/dyscalculie-regeling, voor begeleiding aan meer/hoogbegaafde leerlingen, sociale vaardigheidstraining en faalangstreductietraining. En voor leerlingen die sporten en/of musiceren op hoog niveau combineren met hun studie, hebben we een talentenbureau dat helpt met de planning van al je activiteiten.

Ga naar www.odulphus.nl/nieuwe-leerlingen/ en krijg veel meer informatie voor nieuwe leerlingen en we vinden het heel fijn als je op bezoek komt en/of contact met ons opneemt als je vragen hebt.