St. Odulphuslyceum

Naam school: St. Odulphuslyceum
Adres: Noordhoekring 99 en 182, 5038 GC
Plaats: Tilburg
Telefoonnummer: 013-5426652
Contact persoon: Kristel de Kort
Website: http://www.odulphus.nl
E-mail: info@odulphus.nl, kdkort@odulphus.nl
Aantal leerlingen: 1417
Aantal brugklassen: 1x HAVO, 2x H/V, 5x gymnasium en 1x Gymnasium Plus
Gemiddelde groepsgrootte brugklas: Gymnasium Plus 20 lln, overige eerste klassen 30 lln.

Het Odulphuslyceum is een school voor gymnasium/atheneum/havo met een één-jarige brugperiode.
Je kunt starten in HAVO 1, HAVO/VWO 1, Gymnasium 1 of in GP1.
Voor de eerste twee is minimaal een havo-advies nodig en voor Gymnasium 1 heb je een enkelvoudig vwo-advies nodig. Voor GP1 volg je een apart oriëntatietraject (zie website).
Havo 1 tm 5 volgt les in het gebouw aan Noordhoekring 182 (tegenover Odulphus nummer 99), volgens het havo- concept.
In de onderbouw zijn er diverse doorstroommogelijkheden. We kijken samen wat bij je past.

Toelatingscriteria
Conform de afspraken gemaakt in Tilburg door alle middel-bare scholen dient de leerling een positief advies van de basisschool te hebben. Voor onze school wil dat zeggen een havo-, h/v- of een vwo-advies. Voor plaatsing in Gymnasium Plus, onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen, hanteren we een aparte procedure (zie website). 
In verband met de belangstelling voor onze school is het aantal te plaatsen leerlingen beperkt en hanteren we voor schooljaar 2018/2019 een loting.

De onderbouw
In de onderbouw ontdek je waar je welke talenten je hebt; je krijgt volop ruimte om ze te ontwikkelen. Daarbij vinden we de opbouw van een stevige basiskennis belangrijk. Kennis waarop je kunt teruggrijpen en waarop je kunt voortbouwen. 

De school werkt met versterkt talenonderwijs. Alle leerlingen volgen Cambridge Engels en DELF Frans. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht. Omdat we creatieve ontwikkeling belangrijk vinden, krijgen leerlingen beeldende vorming, drama en muziek in leerjaar 1 tm 3. Al in de onderbouw (leerjaar 3) krijgt een leerling een leerlijn Internationalisering, volgens het Elos-programma van het Europees Platform/Nuffic aangeboden en kunnen leerlingen deelnemen aan een talenreis en/of uitwisselingsprogramma’s met scholen uit EU-landen. Voor havoleerlingen is er een speciaal, op de talenten van havoleerlingen ontwikkeld, onderwijskundig concept in een eigen gebouw. Je kunt zelfs starten in havo 1.

Het is ook mogelijk om in te stromen in de eerste klas van het gymnasium. Als je basisschooladvies VWO uitwijst en je bent gemotiveerd om je talenten in te zetten, dan ben je van harte welkom in die klas. 

Alle lln die op Odulphus starten werken met een Chromebook: let wel, niet als doel, maar als middel ter ondersteuning van een optimaal proces.

Leerlingbegeleiding
De mentor vervult een speciale rol in de brugklas. Hij/zij vormt echt een ‘brug’ tussen de basisschool en de middelbare school. De mentor zorgt ervoor dat je met droge voeten aan de overkant komt. Ook voor je ouders is hij/zij een steunpilaar, zeker in de eerste helft van het schooljaar.  Aan extra begeleiding hebben wij het volgende in de aanbieding: studielessen waarin je extra vak-begeleiding krijgt, dyslexieregelingen (oa gebruik van Kurzweil) en ondersteuning bij dyscalculie, begeleiding/maatwerk voor meer –en hoogbegaafde leerlingen, sociale vaardigheidstraining, faalangstreductietraining. Daarnaast zijn er allerlei individuele begeleidingstrajecten voor leerlingen, als het even niet goed gaat. Daarvoor kunnen we altijd het  zorgteam inschakelen, met daarin oa een orthopedagoog gespecialiseerd in dyslexie, een docent met specialisatie dyscalculie, een begeleider voor meer- en hoogbegaafden en een maatschappelijk werker.
Voor de begeleiding van leerlingen die hun studie combineren met bijvoorbeeld sporten of musiceren op hoog niveau, beschikt het Odulphus over een talenten-bureau. De begeleider helpt je bij het plannen van al je activiteiten en hij zorgt ervoor dat docenten rekening houden met je trainingsprogramma.