2College Jozefmavo

Naam school: 2College Jozefmavo
Locatie: Jozefmavo
Adres: Sportweg 11, 5037 AC
Plaats: Tilburg
Telefoonnummer: 088-0232700
Contact persoon: Mevrouw Heidi Hoop
Website: http://www.2college.nl/jozefmavo
E-mail: jozefmavo@2college.nl
Aantal leerlingen: 560
Aantal brugklassen: 6
Gemiddelde groepsgrootte brugklas: 26

De Jozefmavo is een school voor vmbo theoretische- en gemengde leerweg. In een nieuw en modern schoolgebouw bereiden we onze leerlingen voor op de hoogste niveaus van MBO en voor havo.
2College Jozefmavo is een inspirerende ontmoetingsplaats en gemeenschap waar iedereen gekend en erkend wordt. Individuele groei staat centraal, waarbij leren gaat met vallen en opstaan. Iedereen is eigenaar van zijn persoonlijke ontwikkeling.
Wij stimuleren leerlingen om zich over de hele breedte te ontwikkelen waardoor zij voorbereid zijn op de vervolg-opleiding en de maatschappij.

De onderbouw
In het bezit van een eigen laptop werken de leerlingen in lokalen en leerpleinen aan de kernvakken, zoals Nederlands, Engels, maar ook aan de leergebieden mens & maatschappij (aardrijkskunde, geschiedenis, levens-beschouwing en economie) en natuur/gezondheid/techniek (biologie, natuurkunde, scheikunde).

In de bovenbouw (leerjaar 3 en 4) bieden wij het beroepsgerichte vak Dienstverlening en Producten aan en is er ruimte voor een extra examenvak (Havo).
Met onze schoolagenda ‘Follow Me’ werken we samen met leerlingen aan plannen en organiseren. Via Magister kunnen leerlingen en ouders/verzorgers zicht houden op het huiswerk, de resultaten en de aanwezigheid.

Leerlingbegeleiding
Na de inschrijvingen vindt altijd een warme overdracht plaats tussen de toeleverende basisscholen en de Jozefmavo. Er zijn korte lijnen tussen ouders/verzorgers en school over alle zaken die belangrijk zijn voor de schoolloopbaan en het welbevinden van de leerlingen. 
De mentoren zijn de spil in de begeleiding: ze zijn er voor hun klas, voor de individuele mentorleerlingen en het contact met ouders/verzorgers. We kennen leerlingen die wat meer begeleiding en ondersteuning nodig hebben. In dat geval zoeken wij met alle betrokkenen samen naar oplossingen. 
Zowel de mentoruren als begeleidingsuren zijn van 08.15 uur tot 08.45 uur.

Leerwegondersteunend Onderwijs
Enkele leerlingen kunnen in aanmerking komen voor leerwegondersteuning. Leerlingen met LWOO worden in reguliere klassen geplaatst. Binnen de mogelijkheden van de vrijgekomen middelen zoeken we uit welke extra begeleiding nodig is in samenspraak met ouders/verzorgers en leerling. Een LWOO-coördinator begeleidt dit proces.