2College Jozefmavo

Naam school: 2College Jozefmavo
Locatie: Jozefmavo
Adres: Sportweg 11, 5037 AC
Plaats: Tilburg
Telefoonnummer: 088-0232700
Contact persoon: Dhr. Paul Timmermans
Website: http://www.2college.nl/jozefmavo
E-mail: jozefmavo@2college.nl
Aantal leerlingen: 560
Aantal brugklassen: 5
Gemiddelde groepsgrootte brugklas: 28

De Jozefmavo is een school voor vmbo theoretische- en gemengde leerweg. In een nieuw en modern schoolgebouw bereiden we onze leerlingen voor op de hoogste niveaus van MBO en voor havo. 
2College Jozefmavo is een inspirerende ontmoetingsplaats en gemeenschap waar iedereen gekend en erkend wordt. Individuele groei staat centraal, waarbij leren gaat met vallen en opstaan. Iedereen is eigenaar van zijn persoonlijke ontwikkeling.
Wij stimuleren leerlingen om zich over de hele breedte te ontwikkelen waardoor zij voorbereid zijn op de vervolgopleiding en de maatschappij.

De onderbouw
In het bezit van een eigen laptop werken de leerlingen in lokalen en leerpleinen aan de kernvakken, zoals Nederlands, Engels, maar ook aan de leergebieden Mens & Maatschappij en Natuur/Gezondheid/Techniek.
In de bovenbouw (leerjaar 3 en 4) bieden wij het beroepsgerichte vak Dienstverlening en Producten aan en is er ruimte voor een extra examenvak.
Met onze schoolagenda ‘Follow Me’ werken we samen met leerlingen aan plannen en “Leren leren.” 
Via Magister kan de leerling en de ouder/verzorger zicht houden op het huiswerk, de resultaten en de aanwezigheid.

Leerlingbegeleiding
Na de inschrijvingen vindt altijd een warme overdracht plaats tussen de toeleverende basisschool en de Jozefmavo. Er zijn korte lijnen tussen ouder(s/)verzorger(s) en school over alle zaken die belangrijk zijn voor de schoolloopbaan en het welbevinden van de leerling. 
De mentor, spil in de begeleiding, is er voor de klas, voor de individuele mentorleerling en het contact met ouder(s)/verzorger(s). 
We kennen de leerling die wat meer begeleiding en ondersteuning nodig heeft. In dat geval zoeken wij met alle betrokkenen samen naar oplossingen. 

Leerwegondersteunend Onderwijs
Er zijn leerlingen die in aanmerking komen voor leerwegondersteuning. Een leerling met LWOO wordt in een reguliere klas geplaatst. Binnen de mogelijkheden zoeken we uit welke extra begeleiding nodig is in samenspraak met ouder(s/)verzorger(s) en leerling. 
Een LWOO-coördinator begeleidt dit proces.