Campus 013

Naam school: Campus 013
Locatie: Stappegoor onderwijsgebied
Adres: Stappegoorweg 185
Plaats: Tilburg
Telefoonnummer: 013-5397040
Contact persoon: Aukje Brekelmans
Website: http://www.campus013.nl
E-mail: info@campus013.nl
Aantal leerlingen: 685
Aantal brugklassen: 7
Gemiddelde groepsgrootte brugklas: 18

Campus 013 is dé vmbo-school waar je als leerling ontdekt wie je bent en waar je talenten liggen. We bieden drie leerwegen aan: basisberoepsgericht, kaderberoepsgericht of gemengd theoretisch. Wij bereiden je voor op je vervolgopleiding en in het maken van de juiste keuzes voor jouw toekomst. Je ontdekt op onze 8 leerpleinen waar jouw talent en passie ligt en in welke richting jij verder wilt studeren aan het MBO. Je legt een portfolio aan waarin je positieve eigenschappen en ontwikkelpunten beschrijft om zo tot een keuze te komen voor een toekomst die bij jou past. De ervaringen doe je op in de lessen, tijdens buitenlesactiviteiten en stages. 

De onderbouw
Campus 013 biedt naast o.a. Nederlands, Engels en wiskunde, ook het oriënterend profiel dienstverlening en producten (D&P) aan. We starten in leerjaar 1 al met D&P. Je leert ICT-vaardigheden, maar doet ook ervaring op bij 8 leerpleinen: Het Winkelplein, ICT en Mediaplein, Technoplein, Mobiliteitsplein, Verzorgingsplein, Horecaplein, Groenplein en Sportplein. Door het uitvoeren van allerlei opdrachten leer je jezelf kennen, leer je waar je goed in bent en leer je keuzes maken. Je werkt hier aan jouw zogenoemde algemene loopbaanvaardigheden. Daarnaast ga je tijdens talentworkshops op zoek naar jouw talenten!    

Leerlingbegeleiding
De mentor is het eerste aanspreekpunt en begeleidt je tijdens jouw loopbaan op Campus 013. Als extra zorg nodig is, kan de mentor hulp vragen bij  leerlingbegeleiders en de zorgcoördinator. Indien nog meer deskundigheid gewenst is dan schakelen zij externe instellingen in. Zo bieden we iedere leerling passende hulp.  

Leerwegondersteunend Onderwijs
Op Campus 013 wordt lwoo aangeboden door leerlingen in kleine(re) klassen te plaatsen. Ook krijgt een leerling met een hulpvraag een handelingsplan op maat.