Campus 013

Naam school: Campus 013
Locatie: Stappegoor onderwijsgebied
Adres: Stappegoorweg 185
Plaats: Tilburg
Telefoonnummer: 013-5397040
Contact persoon: Elsemarij von der Fuhr
Website: http://www.campus013.nl
E-mail: evdfuhr@campus013.nl
Aantal leerlingen: 853
Aantal brugklassen: 12
Gemiddelde groepsgrootte brugklas: 18

Campus 013 is dé vmbo school in Tilburg waar je als leerling ontdekt wie je bent en wat je talenten zijn. In ons nieuwe, mooie gebouw verzorgen we onderwijs in alle leerwegen: gemengd-theoretische leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg en de basisberoepsgerichte leerweg. We zetten in op zo goed mogelijk presteren in de klas, op een goede onderlinge relatie en een schone en veilige school. Al ons handelen en onze schoolafspraken zijn hier aan gekoppeld. Campus 013 is een school waar personeel en leerlingen samenwerken in een vriendelijke en ontspannen sfeer. Een goede relatie is namelijk de eerste stap naar een goede prestatie. 

Op onze school wordt je gezien, is iedereen welkom en mag je zijn wie je bent.

De onderbouw
Campus 013 bereidt je voor op de toekomst. Uiteraard krijg je vakken als Nederlands, Engels en wiskunde, maar we bieden ook veel ruimte om je talenten en interesses te ontdekken. Je ontdekt wat je leuk vindt en waar je goed in bent op onze acht leerpleinen. Je maakt kennis met techniek, horeca, (uiterlijke) verzorging, mediavormgeving, ICT, sport, groen en dieren. Een uniek en afwisselend lesprogramma, dat er voor zorgt dat je de juiste keuzes maakt en goed voorbereid overstapt naar de bovenbouw en het mbo. 

Daarnaast is er veel aandacht voor sport en creatieve lessen. Zo hebben we bijvoorbeeld workshops als mode, bakken, dans, bloemschikken, 3D printen, fotografie en nog veel meer. 
Wanneer je onze school verlaat, weet je wat je leuk vindt, waar je goed in bent, weet je wat de samenleving verwacht, welke normen en waarden ons binden en hoe belangrijk servicegerichtheid is.

Leerlingbegeleiding
De mentor is het eerste aanspreekpunt voor jou en je ouders en begeleidt je tijdens jouw loopbaan op Campus 013. De mentor onderhoudt een intensief contact met je ouder(s)/verzorger(s) om een goede samenwerking tussen ouder-kind-school tot stand te brengen. Indien je extra ondersteuning nodig hebt, biedt Campus 013 een individueel begeleidingstraject aan. We hebben vier ondersteuningsbegeleiders, een ondersteuningscoördinator en verschillende experts binnen en buiten de school, die dit individuele traject voor je begeleiden. 

Als extra ondersteuning biedt Campus 013 NT2- begeleiding en bijlessen voor alle theorievakken aan. 
Heb je dyslexie of dyscalculie, dan heb je recht op verschillende faciliteiten en krijg je hiervoor extra ondersteuning.