Beatrix College

Naam school: Beatrix College *
Tweetalig: ja
Adres: Ketelhavenstraat 3, 5045 NG
Plaats: Tilburg
Telefoonnummer: 013-5711725
Contact persoon: T. Heijnen
Website: http://www.beatrixcollege.nl
E-mail: info@beatrixcollege.nl
Aantal leerlingen: 2150
Aantal brugklassen: 16
Gemiddelde groepsgrootte brugklas: 28

Van vmbo-tl tot en met (tweetalig) atheneum. Voor praktisch ingestelde ‘leren-door-doeners’, voor bollebozen die leren door lezen, luisteren en analyseren en voor alles en iedereen daar tussenin. Op het Beatrix College doe je gezamenlijk ervaringen op voor het leven.
Wij maken werk van maatwerk. Eerder en op een hoger niveau examen doen, is bij ons heel goed mogelijk!
Deze keuzes heb je nu al:
• Regulier (tl/havo/vwo):
Onderwijsaanbod in verschillende vakken, vakoverstijgende projecten, veel keuzemogelijkheden in de bovenbouw;
• Tweetalig atheneum:
Engels als voertaal bij meer dan de helft van de vakken; breed programma voor internationalisering; buitenlandse reizen; goede voorbereiding op internationaal georiënteerde studie en/of loopbaan;
• Tweetalig havo:
Voor nieuwsgierige, ondernemende leerlingen, die het leuk vinden zichzelf uit te dagen en te ontwikkelen in een internationale context. Waarbij je ondertussen vloeiend Engels leert spreken.
• Atheneum +:
Extra vakken en ruimte voor excellerende leerlingen via Talentum VO, ambitieus en uitdagend voor en door leerlingen;
• 5M – Anders Leren:
Zelf meer invloed uitoefenen op wat je wilt leren, hoe je dat doet en in welk tempo; samenhang ontdekken in plaats van per vak lesstof opzuigen.

De onderbouw
Je begint bij ons in een brugklas. Bij 5M, 1t/h, 1h/a en 1tth zijn dat gemengde klassen. Bij atheneum + / tweetalig zijn het enkel vwo’ers. Je begint het schooljaar met een uitgebreide introductieperiode (Trixweek) om even aan ons en de school te wennen.
Na de brugklas ga je naar 2 vmbo-tl, 2 havo, 2 atheneum 2 TTH of 2 TTA.

Je leert jezelf bij ons kennen en ontwikkelen. Omgaan met anderen en de wereld om je heen zijn daarin erg belangrijk. Je ziet dit terug in:
• Onze hulp bij het maximale uit jezelf leren halen;
• Respect en aandacht voor elkaar en voor de leefomgeving;
• Keuzes die we bieden; verschillende vakken, activiteiten binnen en buiten de school;
• Je in bredere zin te ontwikkelen; we leren je niet alleen vakken, maar vooral ook wie je bent, wat je van zaken vindt, hoe je met je omgeving en met anderen omgaat. Je doet dit o.a. binnen onze Beatrix Maatschappelijke Onderneming (BMO).

Leerlingbegeleiding
Een van onze kernwaarden is ‘betrokkenheid’. Iedere leerling doet er toe. Onze docenten en mentoren hebben aandacht voor iedereen. Voor leerlingen die het ‘gewoon’ prima doen, maar zeker ook voor die leerlingen die wat extra zorg nodig hebben.

Een uitgebreid netwerk van zorg en ondersteuning helpt leerlingen die een extra steuntje in de rug nodig hebben. We geven bijlessen en extra lessen voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Er zijn mentoren, coaches, speciale leerlingbegeleiders en remedial teachers, ook voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie.
Daarnaast bieden we een speciaal programma aan voor wie extra uitdaging nodig heeft (Talentum) en voor leerlingen die hoogbegaafd zijn (Beagaafd). We laten niemand aan zijn lot over.