Beatrix College

Naam school: Beatrix College *
Tweetalig: ja
Adres: Ketelhavenstraat 3, 5045 NG
Plaats: Tilburg
Telefoonnummer: 013-5711725
Contact persoon: T. Heijnen
Website: http://www.beatrixcollege.nl
E-mail: info@beatrixcollege.nl
Aantal leerlingen: 2487
Aantal brugklassen: 16
Gemiddelde groepsgrootte brugklas: 27

Op het Beatrix College valt iets te kiezen! Dat doen we door binnen de bestaande keuzes zoveel mogelijk maatwerk aan te bieden. Het Beatrix College is deelnemer aan het project “Recht op Maatwerk” van het Ministerie van OCW, dat voorziet in mogelijkheden om een diploma op maat te behalen. Welke keuzes zijn er:
Regulier:
Onderwijsaanbod in verschillende vakken, vakoverstijgende projecten, veel keuzemogelijkheden in de bovenbouw;
Tweetalig atheneum:
Moderne variant van het gymnasium; Engels als voertaal bij meer dan de helft van de vakken; breed programma voor internationalisering; buitenlandse reizen; goede voorbereiding op internationaal georiënteerde studie en/of loopbaan;
Atheneum +:
Extra vakken en ruimte voor excellerende leerlingen via Talentum VO, een ambitieus en uitdagend project voor en door leerlingen;
5M – Anders Leren:
Zelf meer invloed uitoefenen op wat je wilt leren, hoe je dat doet en in welk tempo; samenhangende leergebieden in plaats van losse vakken.

De onderbouw
Je begint bij ons in een brugklas. Bij 5M en regulier zijn dat gemengde klassen (tl/havo en havo/atheneum). Bij atheneum + / tweetalig zijn dit afzonderlijke klassen. Je begint het schooljaar met een uitgebreide introductieperiode (Trixweek), om de overgang van de basisschool makkelijker te maken.
Na de brugklas ga je naar 2 vmbo-tl, 2 havo, 2 atheneum of 2 TTA. De leerlingen in 5M en TTA blijven tot en met de derde klas bij elkaar.
Je leert jezelf bij ons kennen en ontwikkelen. Omgaan met anderen en de wereld om je heen zijn daarin erg belangrijk. Je ziet dit terug in:
Ons doel om je te leren het maximale uit jezelf te halen;
De sfeer op school: respect voor elkaar en voor de leef- omgeving;
Keuzes die we bieden; verschillende vakken, activiteiten binnen en buiten de school;
Je in bredere zin te ontwikkelen; we leren je niet alleen vakken, maar vooral ook wie je bent, wat je van zaken vindt, hoe je met je omgeving en met anderen omgaat.
Je doet dit o.a. binnen onze Beatrix Maatschappelijke Onderneming (BMO).

Leerlingbegeleiding
Een van onze kernwaarden is “betrokken”. Dat betekent dat alle leerlingen er toe doen. Onze docenten en mentoren hebben dus aandacht voor iedereen. Dat geldt voor de leerlingen die het “gewoon” prima doen, maar ook voor die leerlingen die wat extra zorg nodig hebben.

Door een uitgebreid netwerk van zorg en ondersteuning helpen wij leerlingen die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Er zijn bijlessen en extra lessen voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Wij hebben mentoren, coaches, speciale leerlingbegeleiders en remedial teachers (voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie). Daarnaast bieden we een speciaal programma aan voor leerlingen die extra uitdaging nodig hebben (Talentum)en leerlingen die hoogbegaafd zijn (Beagaafd).