Mill Hill College

Naam school: Mill Hill College
Adres: Venneweg 42, 5051 BP
Plaats: Goirle
Telefoonnummer: 013-5420538
Contact persoon: C. Loos / T. Spaninks / dhr. de Graaff
Website: http://www.mill-hillcollege.nl
E-mail: info@mill-hillcollege.nl
Aantal leerlingen: 1457
Aantal brugklassen: 9
Gemiddelde groepsgrootte brugklas: 27

Het Mill Hill College heeft sinds schooljaar 2016-2017 twee verschillende onderwijsstromen. De reguliere stroom en Team-X.

DE REGULIERE STROOM:
Het Mill Hill College heeft een eenjarige brugperiode. Op basis van het advies van de basisschool worden leerlingen geplaatst in een van de stromen:
A-stroom: mavo/havo
B-stroom: havo/atheneum
C-stroom: atheneum/gymnasium
Op deze wijze krijgen de leerlingen onderwijs op maat en worden ze gemotiveerd en uitgedaagd op hun eigen niveau.
Het Mill Hill College staat ook voor het geven van kansen. In de derde periode van het brugjaar delen we, op basis van cijfergegevens en attitude, leerlingen in op het hoogst haalbare niveau. 

TEAM-X
De leerlingen van Team-X krijgen onderwijs in de vorm van projecten waarbij alle “reguliere” vakken geïmplementeerd zijn. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende niveaus. Er wordt voornamelijk met assessments gewerkt. Kritisch denken en keuzes maken zijn een voorwaarde voor succes. Voor toelating tot Team-X gelden aanvullende toelatingscriteria, hierover is informatie op te vragen bij de contactpersonen van het Mill-Hillcollege.

TALENPLEIN
Vorig schooljaar zijn we gestart met ‘Het talenplein’. Alle klassen hebben daar een of meerdere lessen Nederlands, moderne vreemde talen of Latijn. Het talenplein bestaat uit 3 delen: Een Rust-, Ruis- en Rumoerruimte.
In de Rustruimte kunnen leerlingen in stilte lezen of aan opdrachten werken.
In de Ruisruimte werken leerlingen samen op gedempte toon.
In de Rumoerruimte oefenen leerlingen spreekvaardigheid en werken ze  samen aan opdrachten.
Daarnaast ervaren leerlingen in de collegezaal hoe colleges gegeven worden. Dit ter voorbereiding op het vervolgonderwijs.

De onderbouw
Op het Mill Hill College is het schooljaar ingedeeld in 4 periodes. Naast de toetsweken zijn er twee activiteitenweken waarin geen lessen worden gegeven. Tijdens deze weken vinden allerlei andere activiteiten plaats zoals; klassendagen, excursies, projecten en theater.
Leerlingen van de C-stroom krijgen het vak BEO (bètaoriëntatie). Hierdoor worden leerlingen uitgedaagd om hun capaciteiten en kennis te vergroten.
Bijzonder is het vak TAO (talenoriëntatie). Leerlingen in de brugklas maken kennis met de vakken Frans, Duits en Spaans (B- en C-stroom). De C-stroom leerlingen maken daarnaast kennis met Latijn. In de havo- en vwo-afdeling kan Spaans worden gekozen als examenvak.

Leerlingbegeleiding
Leerlingbegeleiding neemt binnen onze school een belangrijke plaats in. Op het Mill Hill College is het belangrijk dat iedere leerling zich veilig en thuis voelt. In de begeleiding heeft de mentor een centrale rol. De mentor ziet toe op het wel en wee van een leerling en de klas als totaal. Hij/zij is het eerste taak bijgestaan door minimaal twee leerlingen uit de bovenbouw, de zogenaamde mentorleerlingen.

Ook voor extra hulpvragen van leerlingen zijn er goede voorzieningen zowel voor specifieke leerproblemen (dyslexie, cognitieve faalangst enz.) als voor leerlingen met een speciale zorgbehoefte (sociaal emotioneel, voormalige “rugzakleerlingen” enz.). De school heeft een duidelijk omschreven zorgprofiel opgesteld.