Mill Hill College

Naam school: Mill Hill College
Adres: Venneweg 42, 5051 BP
Plaats: Goirle
Telefoonnummer: 013-5420538
Contact persoon: Esther Schets (co√∂rdinator leerlingzaken brugklas) en Bart de Graaff (directeur brugklas en mavo 2).
Website: http://www.millhillcollege.nl
E-mail: info@millhillcollege.nl
Aantal leerlingen: 1481
Aantal brugklassen:  9 waarvan 8 reguliere brugklassen en 1 klas Team-X1
Gemiddelde groepsgrootte brugklas: 27

Op het Mill Hill College wordt gewerkt met twee onderwijsconcepten:

Regulier onderwijs: we starten komend schooljaar met een tweejarige brugperiode mavo/havo, havo/vwo en vwo, waarbij aan het einde van het tweede jaar de leerlingen op het hoogst haalbare niveau worden ingedeeld. 

Team-X: in het concept van Team-X wordt tot en met het derde leerjaar gewerkt met vakoverstijgende projecten waarin de meeste ‘reguliere’ vakken geïmplementeerd zijn. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende niveaus. 

Onderwijsprogramma regulier:
• Vakgericht onderwijs. Hier leren de leerlingen de basiskennis en vakspecifieke vaardigheden. 
• Projectmatig onderwijs. Leerlingen gaan aan de slag met vraagstukken waarbij ze kennis en vaardigheden van verschillende vakken moeten integreren en toepassen.
• Extra. Dit onderwijs is verbredend of verdiepend. Leerlingen hebben de mogelijkheid om meer te doen dan het noodzakelijke voor een diploma.

Kijk op onze website! www.millhillcollege.nl/

De onderbouw
Jaarlijks organiseert het Mill Hill College een wereldwijsweek. Tijdens deze week vinden er allerlei activiteiten plaats zoals klassendagen, excursies, projecten, sportdagen en theater. Het afsluitende wereldwijsfestival vormt hiervan het hoogtepunt.

Bijzonder zijn de zogenaamde MILL uren, waarin leerlingen (onder begeleiding van de mentor) zelf de keuze maken voor welk vak ze extra aan de slag willen gaan. 

Ook worden er talentvakken aangeboden waarvoor leerlingen zelf kunnen kiezen. Denk hierbij aan muziek, beeldende vorming, sport, theater en robotica.

Leerlingen op vwo kunnen in aanmerking komen voor het versneld vwo. Als leerlingen toegelaten worden tot het versneld vwo, kunnen zij het vwo (of enkele vakken) in vijf in plaats van zes jaar afronden.

Er zijn vier toetsweken in een schooljaar. De voortgang van de leerlingen wordt bijgehouden in het leerlingvolgsysteem (LVS) en  Magister. In het LVS wordt door vakdocenten feedback gegeven op de leerhouding van de leerlingen. 

Leerlingbegeleiding
Leerlingbegeleiding neemt binnen onze school een belangrijke plaats in. Het is belangrijk dat iedere leerling zich veilig en thuis voelt. In de begeleiding heeft de mentor een centrale rol. Hij/zij wordt in deze taak bijgestaan door twee leerlingen uit de bovenbouw, de zogenaamde leerlingmentoren. De mentor ziet de leerlingen naast het mentoruur en de vakles ook nog 3 keer per week tijdens de dagstart. 

Bij specifieke leer- of gedragsproblemen wordt gezocht naar gepaste ondersteuning in of buiten de school, zodat, waar mogelijk, de leerlingen in staat zijn het reguliere onderwijs te volgen. De school heeft een duidelijk omschreven ondersteuningsprofiel opgesteld.