Mill Hill College

Naam school: Mill Hill College
Adres: Venneweg 42, 5051 BP
Plaats: Goirle
Telefoonnummer: 013-5420538
Contact persoon: Mevr. C. Loos / dhr. B. de Graaff
Website: http://www.millhillcollege.nl
E-mail: info@millhillcollege.nl
Aantal leerlingen: 1483
Aantal brugklassen: 12 (10 reg. brugklassen en 2 klassen Team-X)
Gemiddelde groepsgrootte brugklas: 28

Het Mill Hill College wil de voedingsbodem zijn waarop het persoonlijke talent van iedere leerling kan floreren. Binnen duidelijke kaders, maar tegelijkertijd met ruimte voor creativiteit en voor de ontwikkeling van het eigen initiatief.

In het eerste leerjaar van het Mill Hill College wordt gewerkt met twee onderwijsconcepten:
De reguliere stroom
Het Mill Hill College heeft een eenjarige brugperiode. Op basis van het advies van de basisschool worden leerlingen geplaatst in een van de stromen:
A-stroom: mavo/havo
B-stroom: havo/atheneum
C-stroom: atheneum/gymnasium
Aan het einde van het brugjaar delen we leerlingen in op het hoogst haalbare niveau. 
Team-X
De leerlingen van Team-X krijgen tot en met het derde leerjaar onderwijs in de vorm van vakoverstijgende projecten waarin alle “reguliere” vakken geïmplementeerd zijn. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende niveaus. Voor toelating tot Team-X gelden aanvullende toelatingscriteria.
Talenplein
Alle leerlingen volgen, in de moderne vreemde talen en Nederlands, minimaal een les per week op het talenplein. Tijdens de lessen op het talenplein werken leerlingen zelfstandig aan vaardigheidsopdrachten zoals lezen, luisteren, schrijven en spreken.

De onderbouw
De leerlingen leren op het Mill Hill College hun studie te plannen en te organiseren door middel van doelgericht werken. Alle vakken hebben hiervoor planners gemaakt waarin leerlingen kunnen zien welke doelen ze moeten bereiken. De voortgang van de leerlingen wordt bijgehouden in het leerlingvolgsysteem ‘Magister’. Daarnaast wordt door vakdocenten feedback gegeven op de leerhouding van de leerlingen. 

Er zijn vier schakelweken in een schooljaar waarin leerlingen op verschillende manieren beoordeeld worden. Het rooster wisselt na elke schakelweek. Daarnaast zijn er twee activiteitenweken waarin er extra aandacht is voor het wereldwijzer maken van de leerlingen. Tijdens deze weken vinden er allerlei activiteiten plaats zoals: klassendagen, excursies, projecten, sportdagen en theater.
Bijzonder is het vak TAO (talenoriëntatie). Leerlingen in de brugklas maken kennis met de vakken Frans en Duits (A-, B- en C- stroom), Spaans (B- en C-stroom) en Latijn (C-stroom). 
In de havo- en vwo-afdeling kan Spaans worden gekozen als examenvak. Leerlingen van de C-stroom volgen het vak BEO (bèta-oriëntatie) waar het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden centraal staat.

Met ingang van schooljaar 2019-2020 kunnen leerlingen van de C-stroom in aanmerking komen voor versneld vwo. Als leerlingen toegelaten worden tot het versneld vwo, kunnen zij het vwo in vijf in plaats van zes jaar afronden.

Leerlingbegeleiding
Leerlingbegeleiding neemt binnen onze school een belangrijke plaats in. Het is belangrijk dat iedere leerling zich veilig en thuis voelt. In de begeleiding heeft de mentor een centrale rol. Hij/zij wordt in deze taak bijgestaan door twee leerlingen uit de bovenbouw, de zogenaamde leerlingenmentoren. Naast een mentoruur en de vaklessen geeft de mentor lessen in “leren leren.” 

Bij specifieke leer- of gedragsproblemen wordt gezocht naar gepaste ondersteuning in of buiten de school, zodat, waar mogelijk, de leerlingen in staat zijn het reguliere onderwijs te volgen. De school heeft een duidelijk omschreven ondersteuningsprofiel opgesteld.