Mill Hill College

Naam school: Mill Hill College
Adres: Venneweg 42, 5051 BP
Plaats: Goirle
Telefoonnummer: 013-5420538
Contact persoon: Mevr. C. Loos / dhr. B. de Graaff
Website: http://www.millhillcollege.nl
E-mail: info@millhillcollege.nl
Aantal leerlingen: 1460
Aantal brugklassen: 10 (8 reguliere brugklassen, 2 klassen Team-X)
Gemiddelde groepsgrootte brugklas: 28

Het Mill Hill College stimuleert de leerlingen zich optimaal te ontwikkelen tot verantwoord levende burgers. Naast aandacht voor kennis, vaardigheden en vorming, leren leerlingen keuzes te maken en waarom ze die keuzes maken. 

In het eerste leerjaar van het Mill Hill College wordt gewerkt met twee onderwijsconcepten. De “reguliere” stromen en Team-X.

De reguliere stroom
Het Mill Hill College heeft een eenjarige brugperiode. Op basis van het advies van de basisschool worden leerlingen geplaatst in een van de stromen:
A-stroom: mavo/havo
B-stroom: havo/atheneum
C-stroom: atheneum/gymnasium
Op deze wijze krijgen de leerlingen onderwijs op maat en worden ze gemotiveerd en uitgedaagd op hun eigen niveau. Aan het einde van het brugjaar delen we, op basis van cijfergegevens en attitude, leerlingen in op het hoogst haalbare niveau. 

Team-X
De leerlingen van Team-X krijgen onderwijs in de vorm van projecten waarbij alle “reguliere” vakken geïmplementeerd zijn. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende niveaus. De kernvakken werken met het kunskapsskolanmodel. Voor toelating tot Team-X gelden aanvullende toelatingscriteria.

Talenplein
Alle leerlingen volgen minimaal een les per week in de moderne vreemde talen en Nederlands op het talenplein. Tijdens de lessen op het talenplein werken leerlingen zelfstandig aan opdrachten en wordt de taalvaardigheid geoefend. De leerlingen worden hierbij begeleid door taaldocenten. Daarnaast ervaren leerlingen in de collegezaal hoe colleges gegeven worden. Dit ter voorbereiding op het vervolgonderwijs.

De onderbouw
Op het Mill Hill College is het schooljaar ingedeeld in 4 periodes. Elke periode wordt afgesloten met een schakelweek; waarin leerlingen op verschillende manieren beoordeeld worden. Naast de schakelweken zijn er twee activiteitenweken waarin geen lessen worden gegeven en er extra aandacht is voor wereldwijsheid: de wereld om de hoek en aan de andere kant van de aardbol. Tijdens deze weken vinden allerlei activiteiten plaats zoals; klassendagen, excursies, projecten, theater enz..

Leerlingen van de C-stroom krijgen het vak BEO (bèta-oriëntatie). Hierdoor worden leerlingen uitgedaagd om hun capaciteiten en kennis te vergroten.

Bijzonder is het vak TAO (talenoriëntatie). Leerlingen in de brugklas maken kennis met de vakken Frans, Duits en Spaans (B- en C-stroom). De C-stroom leerlingen maken daarnaast kennis met Latijn. In de havo- en vwo-afdeling kan Spaans worden gekozen als examenvak. 

Leerlingbegeleiding
Leerlingbegeleiding neemt binnen onze school een belangrijke plaats in. Op het Mill Hill College is het belangrijk dat iedere leerling zich veilig en thuis voelt. In de begeleiding heeft de mentor een centrale rol. De mentor ziet toe op het wel en wee van een leerling en de klas als totaal. Hij/zij wordt in deze taak bijgestaan door twee leerlingen uit de bovenbouw, de zogenaamde mentorleerlingen. Naast een mentoruur en de vaklessen geeft de mentor lessen “leren leren.”

Ook voor extra hulpvragen van leerlingen zijn er goede voorzieningen zowel voor specifieke leerproblemen (dyslexie, cognitieve faalangst enz.) als voor leerlingen met een speciale ondersteuningsbehoefte (sociaal emotioneel, voormalige “rugzakleerlingen” enz.). De school heeft een duidelijk omschreven ondersteuningsprofiel opgesteld.