2College Cobbenhagenlyceum

Naam school: 2College Cobbenhagenlyceum *
Tweetalig: ja
Locatie: Cobbenhagenlyceum
Adres: Brittendreef 5, 5012 AE
Plaats: Tilburg
Telefoonnummer: 013-4550941
Contact persoon: Dhr. Verschuren, Mevr. V. Hermans, Dhr. W. Kwint, Dhr. G. Goossens, Mevr. T. Coenradi
Website: http://www.2college.nl/cobbenhagenlyceum
E-mail: cobbenhagenlyceum@2college.nl
Aantal leerlingen: 625
Aantal brugklassen: 4
Gemiddelde groepsgrootte brugklas: 26

Wij geloven dat jij wilt groeien, nieuwe dingen wilt leren en jezelf elke dag een beetje wilt verbeteren! Dit werkt het best op een persoonlijke manier die bij jou past.  Op Cobbenhagen bepaal je jouw eigen route, tempo, niveau en manier van leren. 
Dit vinden wij belangrijk: 
kansen bieden 
verantwoordelijkheid nemen
onderwijs zo veel mogelijk op maat aanbieden
Deze belangrijke pijlers bepalen de keuzes die we als school maken, zoals het aanbieden van Tweetalig onderwijs, Technasium binnen het onderwijsconcept Kunskapsskolan Education (KED).
KED sluit het beste aan bij de pijlers van onze school en biedt veruit de meeste en beste mogelijkheden om echt gepersonaliseerd te kunnen werken.

De onderbouw
Je kunt bij ons een havo- of vwo-diploma behalen. Daarnaast kun je ook extra kiezen voor:
Technasium: je hebt het vak onderzoeken & ontwerpen en je werkt projectmatig aan opdrachten uit het bedrijfsleven
Tweetalig onderwijs: Bijna alle vakken worden in het Engels gegeven en je krijgt een brede kijk op de wereld o.a. door het vak Global Perspective
Internationaliseringsprojecten: We hebben contacten met scholen in diverse landen. Je kunt meedoen aan uitwisselingsprojecten en Erasmus+programma’s

Voor alle stromingen geldt:
eigen tempo: Voorlopen of achterlopen is geen probleem!
eigen niveau: Sommige vakken op havoniveau en andere op vwo-niveau is geen probleem!
eigen leerstrategie: Afwisselend en rijk aanbod van instructielessen, practica, communicatiesessies, workshoptijd en persoonlijke talententijd kies je zelf je route en bepaal je je eigen leerstrategie met je eigen device en hulp van je coach.
•  geen traditionele jaarlagen, dus ook geen heel jaar overdoen.
extra keuzes persoonlijke ontwikkeling: o.a. deelname internationaliseringsprojecten (uitwisseling), zeilkamp, Cobbenhagen Sport (en spel) en Cobbenhagen Masterclass (kunst en cultuur).

Leerlingbegeleiding
Veiligheid staat bij ons voorop! Iedereen dient zich prettig te kunnen voelen inde klas en op school. Alleen dan kun je leren.
De mentor is de spil in de leerlingbegeleiding. Heb je meer steun nodig bij het leren, dan kan de hulp ingeroepen worden van een remedial teacher of kun je deelnemen aan trainingen zoals faalangstreductie, of leren, leren. Ook kan de hulp ingeroepen worden van specialisten die we binnen de school hebben, waaronder de schoolmaatschappelijk werkende of de vertrouwenspersoon.
Maatwerk is kenmerkend voor onze leerlingbegeleiding en zorg.