2College Cobbenhagenlyceum

Naam school: 2College Cobbenhagenlyceum *
Tweetalig: ja
Locatie: Cobbenhagenlyceum
Adres: Brittendreef 5, 5012 AE
Plaats: Tilburg
Telefoonnummer: 088-023 25 40
Contact persoon: Karen Hensgens
Website: http://www.2college.nl/cobbenhagenlyceum
E-mail: cobbenhagenlyceum@2college.nl
Aantal leerlingen: 700
Aantal brugklassen: 6
Gemiddelde groepsgrootte brugklas: 28

Je bent van harte welkom op het Cobbenhagenlyceum! Wij bieden gepersonaliseerd en doelgericht onderwijs middels Kunskapsskolan. Dit houdt in dat je leert op eigen tempo en niveau onder begeleiding van een persoonlijk coach met wekelijkse individuele coachgesprekken. Wij bieden binnen het gepersonaliseerd onderwijs tweetalig onderwijs (TTO) en regulier onderwijs aan op havo- en vwo-niveau. Ook maken alle leerlingen in de onderbouw kennis met ons Technasium. Binnen het vak Onderzoeken en Ontwerpen ga in groepen aan de gang met èchte opdrachten vanuit het bedrijfsleven. TTO leidt je op voor niet alleen een fantastisch niveau van het Engels (met de internationale Cambridge diploma’s) maar ook tot een internationaal burger. Reizen maakt verplicht deel uit van dit programma; een prachtige kans om kennis te maken met andere culturen!

De onderbouw
Wij werken in de gehele onderbouw cijferloos en in een digitale leeromgeving. Je voortgang wordt weergegeven door feedback. Hierdoor krijg je inzicht in je leerproces: wat heb je goed gedaan en wat heb je nodig om verder in de buurt van je doel te komen? Je werkt per vak op eigen niveau en tempo. Wekelijks heb je 1-op-1 begeleiding van de coach. Hierin bespreek je het stellen van de doelen, hoe het met je gaat en wat je nodig hebt om verder te komen. Je werkt in principe op school, en krijgt geen huiswerk mee. Samenwerken is ook belangrijk, Binnen het Technasium wordt projectmatig in groepen gewerkt en ook bij andere vakken werk je regelmatig samen aan opdrachten. Kies je voor TTO? Dan betekent het dat minimaal de helft van al je lessen in het Engels zijn en dat je ook in je klas met je klasgenoten en de docenten Engels spreekt! Wij vinden het ontzettend belangrijk dat je naast kennis ook veel vaardigheden opdoet die maken dat je een leven lang kunt blijven leren en ontwikkelen! Ook worden er veel andere activiteiten aangeboden buiten het normale lesaanbod: Dat kan gaan om iets creatiefs, muzikaals of sportiefs of iets geheel anders zoals onze  internationaliseringsprojecten met Europese scholen. 

Leerlingbegeleiding
Iedere leerling wordt in een wekelijks individueel gesprek begeleid. De coaches begeleiden de leerling bij het plannen, stellen van doelen en het proces naar het halen van de doelen. Wanneer er extra ondersteuning nodig is naast de coaching wordt er door de ondersteuningscoördinator bekeken wat er voor aanvullende zorg binnen en evt. buiten school nodig is en wordt er een zorgplan opgesteld. Veiligheid vinden we erg belangrijk binnen de school. We hanteren een Gedragscode en besteden in onze lessen regelmatig tijd aan veiligheid op allerlei gebieden (ook bijv. Binnen de Social Media). Iedere dag wordt gestart met een dagstart; hierin besteden we aandacht aan groepsprocessen, het Leren leren, plannen en ook kijken we samen het journaal om te kunnen praten over de actualiteit.