De Rooi Pannen, afdeling VMBO

Naam school: De Rooi Pannen, afdeling VMBO
Locatie: De Rooi Pannen afdeling VMBO
Adres: Dr Ahausstraat 1, 5042 EK
Plaats: Tilburg
Telefoonnummer: 013-5955800
Contact persoon: Anke Lavrijsen
Website: http://www.derooipannen.nl/vmbo
E-mail: a.lavrijsen@derooipannen.nl
Aantal leerlingen: 969
Aantal brugklassen: 10
Gemiddelde groepsgrootte brugklas: 20 (VB) of 25 (VMK)

Wij zijn een school voor iedereen die een toekomst ziet in handel, horeca, toerisme/recreatie, vormgeving en marketing/evenementen. Wij staan voor een kleinschalige opzet, praktijkgericht onderwijs en ondernemende leerlingen.

Handel-Vormgeving:
Het opzetten van een webshop is heel wat anders dan reclame maken voor een feest. En het ontwikkelen van een app is weer anders dan het organiseren van een concert. Binnen het programma Handel-Vormgeving maak je kennis met alles wat hiermee te maken heeft: het ontwerpen van posters, flyers, programmaboekjes etc. maar je leert ook over marketing, handel binnen en buiten Nederland, winst maken, omgaan met klanten, het maken en onderhouden van een website en nog veel meer. Je werkt met hout, verf, metaal, computers, camera’s en veel inzet van multimedia. Je werkt twee- en driedimensionaal. Oftewel: je krijgt een creatieve, ondernemende basis waar je alle kanten mee op kunt.

Horeca-Recreatie:
Je maakt kennis met horeca, bakkerij en recreatie. Onderwerpen als hygiëne, veiligheid, gezonde voeding, diverse kook- en baktechnieken, serveren en het ontvangen van gasten komen aan bod. Kies je hiervoor, dan leer je veel vanuit de echte praktijk. We hebben immers eigen keukens, een eigen restaurant, een eigen brasserie en een eigen winkel. 

Wat je na onze opleiding ook gaat doen; je leert bij ons hoe je gastvrij met mensen omgaat. En dat is altijd nuttig.
We hebben alle leerwegen: de theoretische/gemengde leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg en de basisberoepsgerichte leerweg.
In leerjaar 3 en 4 lopen alle leerlingen een beroepsoriënterende stage.

De onderbouw
In klas 1 hebben we twee niveaus: Voorbereidend Mavo/Kader (VMK) en Voorbereidend Basis (VB). Afhankelijk van het advies van de basisschool word je in één van deze twee groepen geplaatst. In klas 1 krijg je al les in Handel-Vormgeving en in Horeca-Recreatie. Vanaf klas 2 ga je verder in één van deze door jou gekozen richtingen.

Leerlingbegeleiding
Mentoren, docenten en de zorgcoördinator van het team bespreken regelmatig de leerlingen. Zij zorgen er samen voor dat de juiste ondersteuning wordt gegeven.
In het intern zorgoverleg wordt besproken of extra ondersteuning nodig is en welke het beste is voor de leerling. In dit zorgoverleg zitten een zorgcoördinator, vertrouwenspersoon, orthopedagoog en maatschappelijk werker. Ouders worden altijd geïnformeerd. Als extra ondersteuning bieden we:
• extra rekenen en taal;
• RT rekenen;
• vakbegeleiding;
• gesprekken met vertrouwenspersoon of schoolmaatschappelijk werker;
• sociale vaardigheidstraining;
• faalangstreductietraining;
• dyslexiecoach;
• begeleiding door een coach op het gebied van gedrag, motivatie, huiswerk plannen;
• huiswerkklas.

Leerwegondersteunend Onderwijs
Op alle niveaus bieden we leerwegondersteunend onderwijs aan. Op onze school zijn er geen speciale lwoo-klassen. Heb je extra ondersteuning nodig, dan staan wij voor je klaar (zie Leerlingbegeleiding).
Het  is hierbij wel belangrijk of, ondanks alle ondersteuning, een diploma op VMBO-niveau voor jou haalbaar is. 
Hierbij wordt gekeken naar:
• motivatieproblemen (gering);
• gedragsproblemen (gering);
• leerstoornissen (gering);
• eventuele andere belemmerende zaken.

Na de centrale aanmelding (12 en 14 maart 2019) is het mogelijk dat we met een wachtlijst werken omdat de klassen van een bepaald niveau vol zijn. Voor meer informatie hierover, kijk op onze www.derooipannen.nl/aanmelden/opleidingen/