Koning Willem II College

Naam school: Koning Willem II College
Adres: Tatraweg 80, 5022 DS
Plaats: Tilburg
Telefoonnummer: 013-5436631
Contact persoon: dhr. O. van der Veer
Website: http://www.willem2.nl
E-mail: info@willem2.nl
Aantal leerlingen: 1556
Aantal brugklassen: 13
Gemiddelde groepsgrootte brugklas: 28

Het Koning Willem ll College is een openbare school voor mavo, havo, atheneum en gymnasium. In een veilige en overzichtelijke leeromgeving stimuleren we de leerlingen het beste uit zichzelf te halen.

De leerlingen krijgen volop kansen om zich op tal van terreinen te oriënteren, te verdiepen en te excelleren. We hebben een breed vakkenaanbod, kennen versterkt talenonderwijs en organiseren veel extra (buitenschoolse) activiteiten.

Alle brugklassers kunnen kiezen voor één van onze plusprofielen: podiumklas, atelierklas, sport extra of ICT & media-design.

We zijn een Topsport Talentschool en DaMu-school wat betekent dat we bijzondere faciliteiten mogen bieden aan topsporters en dansleerlingen. We bieden kansen aan deze toptalenten en daarom vinden we het vanzelfsprekend om maatwerk te leveren.

De onderbouw
Onze éénjarige brugperiode bestaat uit ‘dakpanklassen’. Afhankelijk van het advies van de basisschool en de wensen van de leerling/ouders, plaatsen we de leerling in een mavo/havo, havo/atheneum of atheneum/gymnasium brugklas. Aan het einde van het brugjaar bepalen we welke afdeling het beste past bij de leerling: mavo, havo, atheneum of gymnasium.

Het reguliere lesprogramma stopt voor de brugklassers iedere dag om 14.15 uur.

Bij aanmelding kunnen leerlingen kiezen voor een ‘Plusprofiel’, dat (afhankelijk van de keuze) op één middag in de week staat gepland:
• podiumklas
• atelierklas
• sport extra
• ICT & mediadesign

Deze (vrijwillige) keuze maken ze voor een heel schooljaar. Aan het eind van de brugklas kunnen leerlingen ervoor kiezen om ook in de tweede en derde klas ermee verder te gaan.

Leerlingbegeleiding
De mentor, het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders, is de spil in de begeleiding. In de Willem ll-uren geeft de mentor extra aandacht aan de klas en komen onderwerpen aan bod die te maken hebben met het leven op de middelbare school, denk aan: introductie met de nieuwe klasgenoten, leren plannen, leren-leren.

Leerlingen die dat nodig hebben, bieden we ondersteuning op het gebied van taal en rekenen, sociale vaardigheden of faalangst. Daarnaast is het mogelijk om in de brugklas voor bepaalde vakken extra begeleiding te krijgen.

Een ‘faciliteitenkaart’ krijgen leerlingen die vanwege bijvoorbeeld dyslexie of dyscalculie extra faciliteiten nodig hebben. 

Het zorgteam schakelen we in op momenten dat extra hulp geboden is. Het bestaat uit verschillende experts: de vertrouwenspersoon, orthopedagoog, schoolcounselor, schoolmaatschappelijk werker en zorgcoördinator.