Koning Willem II College

Naam school: Koning Willem II College
Adres: Tatraweg 80, 5022 DS
Plaats: Tilburg
Telefoonnummer: 013-5436631
Contact persoon: Dhr. O. van der Veer
Website: http://www.willem2.nl
E-mail: info@willem2.nl
Aantal leerlingen: 1650
Aantal brugklassen: 11
Gemiddelde groepsgrootte brugklas: 28

Het Koning Willem ll College is een openbare school voor mavo, havo, atheneum en gymnasium. In een veilige en overzichtelijke leeromgeving stimuleren we de leerlingen het beste uit zichzelf te halen. 

De leerlingen krijgen volop kansen om zich op tal van terreinen te oriënteren, te verdiepen en te excelleren. We hebben een breed vakkenaanbod, kennen versterkt talenonderwijs en organiseren extra buitenschoolse activiteiten. 

Alle brugklassers kunnen kiezen voor één van onze plusprofielen: muziek, drama atelier,sport extra of ICT & mediadesign. 

Wij zijn een Topsport Talentschool en DaMu-school wat betekent dat we bijzondere faciliteiten mogen bieden aan topsporters en dansleerlingen. We bieden kansen aan deze toptalenten en daarom vinden we het vanzelfsprekend om maatwerk te leveren. 

De onderbouw
Sinds de start van dit schooljaar kennen we een tweejarige brugperiode. De brugperiode bestaat uit ‘dakpanklassen’. Afhankelijk van het advies van de basisschool en de wensen van de leerling/ouders, plaatsen we de leerling in een mavo/havo, havo/atheneum of atheneum/gymnasium brugklas. Aan het einde van de brugperiode bepalen we welke afdeling het beste past bij de leerling: mavo, havo, atheneum of gymnasium. 

Het reguliere lesprogramma stopt voor de brugklassers iedere dag om 14.15 uur.

Bij aanmelding kunnen leerlingen kiezen voor een ‘Plusprofiel’, dat (afhankelijk van de keuze) op één middag in de week staat gepland: 
• muziek
• drama
• atelier 
• sport extra 
• ICT & mediadesign
Deze (vrijwillige) keuze maken ze voor een heel schooljaar. Aan het eind van de brugklas kunnen leerlingen ervoor kiezen om ook in de tweede en derde klas ermee verder te gaan.

Leerlingbegeleiding
De mentor, het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders, is de spil in de begeleiding. In de Willem ll-uren die de leerlingen in de brugklas twee uur per week hebben, komen onderwerpen aan bod die te maken hebben met het leven op de middelbare school. Je kunt dan denken aan: introductie met de nieuwe klasgenoten, leren plannen, leren-leren, maar ook het gebruik van sociale media en omgaan met groepsdruk komen aan bod tijdens deze uren. De mentor heeft ook een coachende rol.

Leerlingen die dat nodig hebben, bieden we ondersteuning op het gebied van taal en rekenen, sociale vaardigheden of faalangst aan. 
Een ‘faciliteitenkaart’ krijgen leerlingen die vanwege bijvoorbeeld dyslexie of dyscalculie extra faciliteiten nodig hebben.  

Het ondersteuningsteam schakelen we in op momenten dat extra hulp nodig is. Het ondersteuningsteam bestaat uit verschillende experts: de counselors, orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werker en zorgcoördinator.