Koning Willem II College

Naam school: Koning Willem II College
Adres: Tatraweg 80, 5022 DS
Plaats: Tilburg
Telefoonnummer: 013-5436631
Contact persoon: O.D.F. van der Veer
Website: http://www.willem2.nl
E-mail: info@willem2.nl
Aantal leerlingen: 1650
Aantal brugklassen: 12
Gemiddelde groepsgrootte brugklas: 28

Het Koning Willem II College is een openbare school voor mavo, havo, atheneum en gymnasium. In een veilige en overzichtelijke leeromgeving stimuleren we de leerlingen het beste uit zichzelf te halen.

De leerlingen krijgen volop kansen om zich op tal van terreinen te oriënteren, te verdiepen en te excelleren. We hebben een breed vakkenaanbod, kennen versterkt talenonderwijs en organiseren extra buitenschoolse activiteiten.

Alle brugklassers kunnen kiezen voor één van onze plusprofielen: podiumklas, atelierklas, sport extra of ICT & mediadesign.

De onderbouw
Onze éénjarige brugperiode bestaat uit ‘dakpanklassen’. Afhankelijk van het advies van de basisschool en de wensen van de leerling/ouders, plaatsen we de leerling een mavo/havo, havo/atheneum of atheneum/gymnasium brugklas. Aan het einde van het brugjaar bepalen we welke afdeling het beste past bij de leerling: mavo, havo, atheneum of gymnasium. Het reguliere lesprogramma stopt voor de brugklassers iedere dag om 14.15 uur.

Bij aanmelding kunnen leerlingen kiezen voor een ‘Plusprofiel’, dat afhankelijk van de keuze op één of twee middagen in de week staat gepland:
• Podiumklas
• Atelierklas
• Sport extra
• ICT & mediadesign
Deze (vrijwillige) keuze maken ze voor een heel schooljaar. Aan het eind van de brugklas kunnen leerlingen ervoor kiezen om ook in de tweede en derde klas ermee verder te gaan. Het volgen van een plusprofiel brengt extra kosten met zich mee.

Leerlingbegeleiding
De mentor, het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders, is de spil in de begeleiding. In de Willem II-uren die de leerlingen in de brugklas twee uur per week hebben, komen de onderwerpen aan bod die te maken hebben met het leven op de middelbare school. Je kunt dan denken aan: introductie met de nieuwe klasgenoten, leren plannen, leren-leren, maar ook het gebruik van sociale media en omgaan met groepsdruk komen aan bod tijdens deze uren. De mentor heeft ook een coachende rol.

Leerlingen die dat nodig hebben, bieden we onder-steuning op het gebeid van taal en rekenen, sociale vaardigheden of faalangst aan. Daarnaast is het mogelijk om in de brugklas voor bepaalde vakken extra begeleiding te krijgen.

Het zorg-ondersteuningsteam schakelen we in op momenten dat extra hulp nodig is. Het team bestaat uit verschillende experts: de vertrouwenspersoon, orthopedagoog, schoolcounselor, schoolmaatschappelijk werker en zorgcoördinator.