Scholengemeenschap De Keyzer

Naam school: Scholengemeenschap De Keyzer
Adres: Doctor Keyzerlaan 23, 5051 PB
Plaats: Goirle
Telefoonnummer: 013-5324550
Contact persoon: P. van de Camp en R. van Oene
Website: http://www.sgdekeyzer.nl
E-mail: pvdcamp@sgdekeyzer.nl
Aantal leerlingen: 300
Aantal brugklassen: 3
Gemiddelde groepsgrootte brugklas: 14

VSO de Keyzer is een Voortgezet Speciaal Onderwijs school. Wij willen samen met jou en je ouders kijken naar welke mogelijkheden er zijn voor het behalen van een diploma.
Bij ons op school kun je de volgende niveaus volgen:
VMBO basisberoepsgerichte leerweg leerjaar 1 t/m 4
VMBO kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 1 t/m 4
VMBO theoretische leerweg leerjaar 1 t/m 4
Havo leerjaar 1 t/m 5 en daarna de mogelijkheid om je VWO diploma te halen, voor leerlingen die het profiel Natuur en Techniek gevolgd hebben en als extra vak Duits.

Bij ons werk je toe naar een staatsexamen. Dit houdt in dat je je examen over verschillende jaren kunt spreiden en dat je losse certificaten kunt halen. De examens bestaan uit een schriftelijk gedeelte en een mondeling. Deze samen vormen je eindcijfer.

Toelatingscriteria 
Om bij ons op school te komen heb je een toelaat-baarheidsverklaring nodig. Een schoolonafhankelijke commissie van het samenwerkingsverband bepaalt of je hieraan voldoet.

De onderbouw
Op onze school vinden we het belangrijk dat je jezelf kunt zijn. Je zit in een klas met ongeveer 14 klasgenoten. Je hebt een mentor waar je vaak les van krijgt. Deze mentor geeft  theorielessen zoals bijvoorbeeld: Nederlands, Engels, wiskunde, aardrijkskunde en/of geschiedenis. Maar je krijgt ook praktijkvakken zoals oa: gym, verzorging, techniek en tekenen. Dit geven praktijkdocenten. Daarnaast krijg je sociale- en studievaardigheden. Bijna alle vakken worden gegeven in je eigen klaslokaal. De docenten wisselen dus van lokalen en jij kunt blijven zitten. Maar soms moet jij naar de koken of bijvoorbeeld het technieklokaal om daar les te volgen. 
Omdat je je mentor zo vaak ziet, zal je merken dat je er niet alleen voor staat.
Verder hebben we op school een leerlingenraad. Iedere klas kiest 1 persoon die de hele groep vertegenwoordigt in de leerlingenraad. Zo kan iedereen meepraten en denken over wat er op onze school belangrijk is.

Leerlingbegeleiding
Je eerste aanspreekpunt is altijd de mentor. Met deze leerkracht heb je het meest van doen. Je hebt  bijv. mentorgesprekken om elkaar te leren kennen en om je te helpen. Mochten jullie er samen niet uitkomen, kan de mentor altijd aankloppen bij een commissie van begeleiding. In deze commissie zitten nog meer mensen die mee  kunnen kijken naar een oplossing. Ook zijn er vertrouwenscontactpersonen op school waar je terecht kunt.