Scholengemeenschap De Keyzer

Naam school: Scholengemeenschap De Keyzer
Adres: Doctor Keyzerlaan 23, 5051 PB
Plaats: Goirle
Telefoonnummer: 013-5324550
Contact persoon: Peggy van de Camp
Website: http://www.sgdekeyzer.nl
E-mail: pvdcamp@sgdekeyzer.nl
Aantal leerlingen: 300
Aantal brugklassen: 4
Gemiddelde groepsgrootte brugklas: 14

Wij zijn een Voortgezet Speciaal Onderwijs school. Wij willen graag samen met jou kijken naar welke mogelijkheden jij hebt om te komen tot het behalen van een diploma. We bieden de volgende niveau’s:
VMBO basisberoepsgerichte leerweg leerjaar 1 t/m 4
VMBO kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 1 t/m 4
VMBO theoretische leerweg leerjaar 1 t/m 4
Havo- leerjaar 1 t/m 5 en daarna de mogelijkheid om je VWO diploma te halen. 

Bij ons werk je toe naar een staatsexamen. Dit houdt in dat je je examen over verschillende jaren kunt spreiden en dat je losse certificaten kunt halen. De basiskader groepen werken niet met staatsexamens maar met certificaten via de staatsexamens. Meer hierover kun je vinden op https://DUO.nl

Toelatingscriteria 
Om bij ons op school te komen heb je een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Een schoolonafhankelijke commissie van het samenwerkingsverband bepaalt of je hieraan voldoet.

De onderbouw
Op onze school vinden we het belangrijk dat je jezelf kunt zijn. Je zit in een klas met ongeveer 14 klasgenoten. Je hebt een mentor die veel uur aan je eigen groep lesgeeft. bijvoorbeeld: Nederlands, Engels, wiskunde, aardrijkskunde en geschiedenis. Maar ook praktijkvakken zoals sociale- en studievaardigheden. Bijna alle vakken worden gegeven in je eigen klaslokaal. De docenten wisselen dus van lokalen en jij kunt blijven zitten. Maar soms moet jij naar een andere plek, zoals de keuken om te leren koken of naar een lokaal zoals een werkplaats voor techniek en handvaardigheid. 
Omdat je je mentor zo vaak ziet, zal je merken dat je er niet alleen voor staat!
Verder hebben we op school een leerlingenraad. Iedere klas kiest 1 persoon die ze vertegenwoordigt in de leerlingenraad. Zo kan iedereen meepraten en denken over wat er op onze school belangrijk is. 

Leerlingbegeleiding
Je eerste aanspreekpunt is altijd de mentor. Met deze persoon heb je regelmatig mentorgespreken om elkaar te leren kennen en om je te helpen. Mochten jullie er samen niet uitkomen zijn er vertrouwenscontactpersonen op school  waar je ook terecht kunt. Daarnaast kan de mentor altijd aankloppen bij een commissie van begeleiding. In deze commissie zitten nog meer mensen die kunnen kijken naar een oplossing.