Scholengemeenschap De Keyzer

Naam school: Scholengemeenschap De Keyzer
Adres: Doctor Keyzerlaan 23, 5051 PB
Plaats: Goirle
Telefoonnummer: 013-5324550
Contact persoon: Jan van Casteren en Anneke Wouters
Website: http://www.sgdekeyzer.nl
E-mail: annekewouters@biezonderwijs.nl
Aantal leerlingen: 300
Aantal brugklassen: 4
Gemiddelde groepsgrootte brugklas: 12

Wij zijn een Voortgezet Speciaal Onderwijs school. Wij willen graag samen met jou kijken naar welke mogelijkheden jij hebt om te komen tot het behalen van een diploma. We bieden de volgende niveaus: 
VMBO basisberoepsgerichte leerweg leerjaar 1 t/m 4
VMBO kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 1 t/m 4 
VMBO theoretische leerweg leerjaar 1 t/m 4 
Havo- leerjaar 1 t/m 5.  

Bij ons werk je toe naar een staatsexamen. Dit houdt in dat je je examen over verschillende jaren kunt spreiden en dat je losse certificaten kunt halen.

Aanmeldingen voor de VMBO basisberoepsgerichte leerweg en aanmeldingen voor de VMBO kaderberoepsgerichte leerweg worden indien mogelijk in gezamenlijk overleg met VSO Parcours behandeld.

De Keyzer werkt ook in het schooljaar 2023/2024 met heterogene brugklassen. Dit betekent dat de onderbouwklassen zo zijn ingericht dat leerlingen met verschillende basisschooladviezen bij elkaar zitten. Hierdoor kunnen we de leerlingen in de eerste jaren van het voorgezet onderwijs meer tijd geven om te onderzoeken welk niveau voor hen het beste is.

Toelatingscriteria 
Om bij ons op school te komen heb je een toelaatbaar-heidsverklaring nodig. Een schoolonafhankelijke commissie van het samenwerkingsverband bepaalt of je hieraan voldoet.

De onderbouw
Op onze school vinden we het belangrijk dat je jezelf kunt zijn. Je zit in een klas met ongeveer 12 klasgenoten. Je hebt een mentor die veel theorielessen geeft (zoals Nederlands, Engels en wiskunde). Daarnaast wordt geïnvesteerd in het aanleren van sociale- en studievaardigheden. Je krijgt ook praktijkvakken. Bijna alle vakken worden gegeven in je eigen klaslokaal. De docenten wisselen dus van lokalen en jij kunt blijven zitten. Maar soms moet jij naar een andere plek, zoals de keuken om te leren koken of naar een lokaal zoals een werkplaats voor techniek en handvaardigheid.  

Omdat je je mentor zo vaak ziet, zal je merken dat je er niet alleen voor staat! 

Verder hebben we op school een leerlingenraad. Iedere klas kiest 1 persoon die ze vertegenwoordigt in de leerlingenraad. Zo kan iedereen meepraten en denken over wat er op onze school belangrijk is.

Leerlingbegeleiding
Je eerste aanspreekpunt is altijd de mentor. Met deze persoon heb je regelmatig mentorgesprekken om elkaar te leren kennen en om je te helpen. Mochten jullie er samen niet uitkomen zijn er vertrouwenspersonen op school waar je ook terecht kunt. Daarnaast kan de mentor altijd aankloppen bij de commissie van begeleiding. In deze commissie zitten nog meer mensen die kunnen kijken naar een oplossing.