Praktijkcollege Tilburg

Naam school: Praktijkcollege Tilburg
Adres: Brittendreef 9, 5012 AE
Plaats: Tilburg
Telefoonnummer: 013-4632296
Contact persoon: Mw. Nanneke Tuerlings
Website: http://www.praktijkcollegetilburg.nl
E-mail: info@praktijkcollegetilburg.nl
Aantal leerlingen: 260
Aantal brugklassen: 4
Gemiddelde groepsgrootte brugklas: 12-15

De samenleving heeft “makers” en “doeners” nodig. Leren door doen staat bij het Praktijkcollege Tilburg centraal.

We koppelen theorie aan praktische opdrachten en stages, hierdoor doen de leerlingen veel praktijkervaring op. Ook is er aandacht voor het ontwikkelen van vaardigheden om straks zelfstandig te kunnen wonen en leven.

Praktijkonderwijs is regulier voortgezet onderwijs voor jongeren van 12-19 jaar waarvoor de theorie van het VMBO te moeilijk is. Praktijkonderwijs duurt 5 tot 6 jaar. Op het praktijkcollege kunnen leerling een schooldiploma en/of (branche erkende) certificaten halen, zoals SWB, SWA, CCV. Binnen onze school is het mogelijk om door te stromen naar werk, beschutte arbeid of vervolgonderwijs. Leerlingen die doorstromen naar beschutte arbeid worden nog 2 jaar gevolgd om de overgang naar werk goed te begeleiden. Voor leerlingen die doorstromen naar vervolgonderwijs is het mogelijk om binnen de school, in samenwerking met het ROC, de entreeopleiding te doen. Hiermee behaalt de leerling MBO 1 niveau.

Het lesprogramma bestaat naast Nederlands, rekenen, ICT, gym, cultuur en maatschappij uit veel praktische vakken.
We bieden de volgende profielen aan:
• BWI; bouw, wonen en interieur
• BG; bloem en groen
• CT; consumptieve techniek
• EH; economie en handel
• ZSW; zorg, schoonmaak en welzijn
• MB; metaalbewerking

In leerjaar 1 krijgen de leerlingen de praktijkvakken algemene techniek, groen, zorg en koken. Het accent ligt op zelfredzaamheid. Vanaf leerjaar 3 maken de leerlingen kennis met (interne en externe) stageactiviteiten en kiest de leerling voor een profiel.

Toelatingscriteria
Wanneer de leerling van de basisschool het advies praktijkonderwijs heeft gekregen, kan deze aangemeld worden bij het Praktijkcollege Tilburg. Een leerling kan alleen toegelaten worden tot het praktijkonderwijs als de TAC (toelatingsadviescommissie) van het samenwerkingsverband Portvolio een toelaatbaarheidsverklaring af geeft. De criteria zijn;
• Een IQ tussen de 60-75 (onderzoek niet ouder dan 2 jaar)
• Leerachterstanden die groter zijn dan 3 jaar op de gebieden rekenen, spellen, begrijpend lezen en technisch lezen

De onderbouw
In de onderbouw staan algemene (sociale) vaardigheden en de leervraag van de leerling staat centraal. De mentor begeleidt de leerling bij dit proces in LOB-gesprekken; loopbaanoriëntatie en begeleiding: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? Wat wil ik nog leren?
In de laatste fase van de onderbouw gaan de leerlingen kennismaken met arbeid. Leerlingen starten met interne stage op school.

Leerlingbegeleiding
Iedere leerling is uniek. We begrijpen de uitdagingen waar onze leerlingen mee te maken hebben. De mentor het eerste aanspreekpunt voor de leerling en de ouders. Soms is het nodig dat leerlingen (tijdelijk) extra ondersteuning nodig hebben. Het ondersteuningsteam is er voor ouders, leerlingen en docenten van de school. Het ondersteuningsteam bestaat uit schoolmaatschappelijk werk, ondersteuningscoördinator, orthopedagoog en adjunct-directeur. Wij werken vanuit de driehoek; leerling, ouders, school. Wanneer ondersteuningsteam gevraagd wordt om mee te denken, wordt u als ouders altijd geïnformeerd.

“DE MAKERS VAN DE TOEKOMST”