Praktijkcollege Tilburg

Naam school: Praktijkcollege Tilburg
Adres: Brittendreef 9, 5012 AE
Plaats: Tilburg
Telefoonnummer: 013-4632296
Contact persoon: Ingrid Geers
Website: http://www.praktijkcollegetilburg.nl
E-mail: info.praktijkcollegetilburg@biezonderwijs.nl
Aantal leerlingen: 275
Aantal brugklassen: 4
Gemiddelde groepsgrootte brugklas: 12

De samenleving heeft “makers” en “doeners” nodig. Leren door doen, staat bij het Praktijkcollege Tilburg centraal. 

We koppelen theorie aan praktische opdrachten en stages. Hierdoor doen de leerlingen veel praktijkervaring op. Ook is er aandacht voor het ontwikkelen van vaardigheden om straks zelfstandig te kunnen werken, wonen en leven. 

Praktijkonderwijs is regulier voortgezet onderwijs voor jongeren van 12-19 jaar die wel een vak kunnen leren, maar voor wie het VMBO te zwaar is. Praktijkonderwijs duurt 5 tot 6 jaar. Op Praktijkcollege Tilburg kunnen leerling een schooldiploma, MBO niveau 1 en/of (branche erkende) certificaten halen, zoals SWB, SWA, CCV. Binnen onze school is het mogelijk om door te stromen naar werk, beschutte arbeid of vervolgonderwijs. Leerlingen die doorstromen naar beschutte arbeid worden nog 2 jaar gevolgd om de overgang naar werk goed te begeleiden. Het is ook mogelijk om in samenwerking met het ROC, de entreeopleiding te doen. Hiermee behaalt de leerling MBO 1 niveau. 

Het lesprogramma bestaat naast Nederlands, rekenen, Engels, CHC, ICT, gym, burgerschap uit veel praktische vakken. 
We bieden de volgende profielen aan:
• BWI; bouw, wonen en interieur
• BG; bloem en groen
• CT; consumptieve techniek
• EH; economie en handel
• ZSW; zorg, schoonmaak en welzijn
• MB; metaalbewerking

“DE MAKERS VAN DE TOEKOMST”

Toelatingscriteria
Wanneer de leerling van de basisschool het advies Praktijkonderwijs heeft gekregen, kan deze aangemeld worden bij het Praktijkcollege Tilburg. Een leerling kan alleen toegelaten worden tot het praktijkonderwijs als de TC (toelatingscommissie) van het samenwerkingsverband Portvolio een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) afgeeft. De criteria zijn; 
• Een IQ tussen de 60-75 (onderzoek niet ouder dan 2 jaar). 
• Leerachterstanden die groter zijn dan 3 jaar op de gebieden rekenen, spellen, begrijpend lezen en technisch lezen.

De onderbouw
In de onderbouw staan algemene (sociale) vaardigheden en de leervraag van de leerling centraal. De mentor begeleidt de leerling bij dit proces; loopbaanoriëntatie en begeleiding. Wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik, wat wil ik nog leren, zijn o.a. vragen die besproken worden.

Naast de algemene vaardigheden maken de leerlingen in de onderbouw al kennis met arbeid. Leerlingen starten met interne stage op school.

Leerlingbegeleiding
Iedere leerling is uniek. We begrijpen de uitdagingen waar onze leerlingen mee te maken hebben. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerling en ouder(s)/ verzorger(s). Soms is het nodig dat leerlingen (tijdelijk) extra ondersteuning nodig hebben. Het ondersteuningsteam is er voor ouder(s)/ verzorger(s), leerlingen en docenten van de school. Het ondersteuningsteam bestaat uit schoolmaatschappelijk werk, ondersteuningscoördinator en adjunct-directeur. Wij werken graag samen met de ouder(s)/verzorger(s).