En aantal scholen voor Voortgezet Onderwijs biedt voor leerlingen van groep 8 de zogenaamde verrijkingslessen aan. De verrijkingslessen worden gegeven op de school voor Voortgezet Onderwijs en vinden plaats woensdagochtend van medio oktober tot medio februari. Er is een criterialijst opgesteld waaraan een leerling moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de verrijkingsklas. Sommige VO-scholen hebben een beperkt aantal plaatsen en selecteren.

Aanmelding voor de verrijkingslessen kan alleen via de leerkracht groep 8 of IB-er van de basisschool. Er kan slechts voor één verrijkingsinitiatief aangemeld worden. Voor meer informatie kunt u bij de basisschool van uw kind terecht.