Bij de indicatiestelling LWOO wordt gekeken naar een aantal kenmerken: het IQ, de leerachterstanden en eventuele sociaal-emotionele problematiek van de leerling. Bij de leerachterstanden praten we over een achterstand van minimaal 1,5 jaar op 2 van de 4 domeinen inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spellen (waarvan tenminste één van de onderstreepte domeinen). Leerlingen krijgen bij het volgen van hun VMBO-leerweg  extra hulp om met succes het VMBO diploma te kunnen behalen. LWOO komt dus niet in de plaats van een leerweg, maar biedt extra hulp voor de leerling. Die extra hulp kan onder andere zijn: extra begeleiding in en/of buiten de klas, extra lessen, les in kleinere groepen en/of met aangepast tempo. Elke leerweg in het VMBO heeft leerwegondersteunend onderwijs, maar niet elke VMBO-school biedt LWOO aan. De volgende scholen in Tilburg bieden LWOO:

  • De Rooi Pannen,
  • Reeshof College,
  • Vakcollege Tilburg,
  • 2College Durendael,
  • 2College Jozef,
  • 2College Ruiven,
  • Frater van Gemert en
  • Parcours.

Wilt u meer informatie over LWOO, neem dan contact op met de basisschool van uw kind of met de VMBO-school waar uw kind naar toe wil gaan.