TTV

Naam school: TTV
Adres: Schout Backstraat 37, 5037 MJ
Plaats: Tilburg
Telefoonnummer: 06-29548316
Contact persoon: A.carels
Website: http://www.tilburgsetussenvoorziening.nl
E-mail: a.carels@tilburgsetv.nl
Aantal leerlingen: 60
Aantal brugklassen: 2
Gemiddelde groepsgrootte brugklas: 15

Wij geven onderwijs en bieden ondersteuning in een kleine setting voor leerlingen vanuit groep 8 voor wie de stap naar regulier VMBO basis-kader LWOO nog even iets te groot is. In maximaal twee schooljaren bereiden we leerlingen voor op de instroom in klas 3 VMBO bij de eigen zogenaamde thuisschool. Pijlers van de TTV zijn: doelgericht, zien, positief & plezier, vertrouwen & succes en verbinding.

Toelatingscriteria
Leerling wordt met een BK LWOO-advies aangemeld en ingeschreven bij Reeshof College, De Rooi Pannen, Campus 013, Durendael of Cambreur College (de zgn. thuisscholen). N.a.v. het aanmeldgesprek, de warme overdracht met de basisschool en in overleg met de TTV, bepaalt de thuisschool of de leerling eerst start bij de TTV. 

De onderbouw
Praktische beschrijving (organisatorisch en inhoudelijk) over het onderwijs in de onderbouw. Wat vinden we belangrijk? Hoe geven we les, samenhang van de vakken, projecten, huiswerk maken e.d.
Onze leerlingen zitten in een klas van maximaal 15 leerlingen. Er is een vast rooster waarin de leerlingen veel lessen krijgen van dezelfde docent. We besteden veel aandacht aan taal en rekenen. Daarnaast werken we veel aan sociale en studievaardigheden. Dit doen we middels projecten, gastlessen, expertise-uren, stuva-uren, trainingen (rots en water), theater, sport en mentoruren. Ook vakken als Mens & Natuur en Mens & Maatschappij keren wekelijks terug.

Leerlingbegeleiding
Rol van de mentor, leerlingenbegeleiding. Welke mogelijkheid heeft de school als het even niet goed gaat met de leerling.
Elke klas/leerling heeft een mentor. De mentor start elke dag met de klas op en sluit de dag mee af. De mentor onderhoudt de nauwe contacten met thuis. De TTV maakt gebruik van de (externe) expertise van De Kracht, GGD, SMW en RnewT.