Topklas, onderdeel Schakelklassen Plein 013

Naam school: Topklas, onderdeel Schakelklassen Plein 013
Locatie: Locatie Koning Willem II college
Adres: Tatraweg 80 5022 DS,
Plaats: Tilburg
Telefoonnummer: 013-2100133 (SK) 013-5436631 (Koning Willem II College)
Contact persoon: J. van Zantvoort / T. Schuurkes / A. Burger
Website: http://www.plein013.nl/projecten
E-mail: j.v.zantvoort@plein013.nl
Aantal leerlingen: minimaal 7 leerlingen

Sommige leerlingen hebben moeite met de Nederlandse taal, waardoor het leren van andere vakken ook niet goed gaat. Het doel van de Topklas is deze leerlingen gedurende één schooljaar zodanig taalonderwijs aan te bieden dat zij daarna in staat zijn om het VO op hun eigen niveau (VMBO-tl, HAVO of VWO) te kunnen volgen.

In de Topklas worden de lessen door twee vaste leerkrachten gegeven.

Toelatingscriteria
In aanmerking komen leerlingen met een niet-Nederlandse dan wel niet -Nederlandstalige achtergrond, met een taalachterstand.
De leerling is gemotiveerd, heeft voldoende capaciteiten en inzet om minimaal vmbo-t te halen. Aanmelding gebeurt door de leerkracht van groep 7 of 8 met toestemming van ouders en leerling bij de coördinator.
Wij vragen de scholen en/of ouders nadrukkelijk om tijdig contact op te nemen als u Topklas overweegt.
De leerlingen kunnen op het moment van aanmelding in groep 7 of 8 zitten.

De topklas 
In de Topklas ligt de nadruk op het leren van de Nederlandse taal in samenhang met andere vakken. Begrijpend lezen en uitbreiding van de woordenschat zijn de belangrijkste elementen, maar er is ook gerichte aandacht voor mondelinge taal, grammatica en spelling. Rekenen wordt gegeven op het niveau van groep 8 of op het niveau dat de leerling nodig heeft. Mindmappen, het maken van bijvoorbeeld een PowerPoint of Prezi presentatie, museumbezoeken, afwisselende (coöperatieve) werkvormen en een krachtige leeromgeving zorgen voor een prikkelend leerklimaat. 
De leerlingen krijgen gevarieerd huiswerk mee.

De leerlingen zijn gehuisvest in het Koning Willem II College, maar blijven ingeschreven in de eigen basisschool. Na een jaar Topklas stromen de leerlingen door naar de vorm van onderwijs die bij hen past: VMBO-t, HAVO of VWO.

Leerlingbegeleiding
De leerlingen krijgen les op maat in een kleine groep. Bij een grotere groep zijn er meer handen in de klas.
Ouders en leerlingen kunnen de Topklas bezoeken op dinsdag 20 februari 2018 tussen 15.00 en 17.00 uur, na overleg met de basisschool.